Om oss

Information om styrelsen för Sacorådet vid Region Örebro län gällande efter årsmötet 13/3-2014.

Ordförande:

Eva Holmberg
1:a vice ordförande:

 
Kassör/adjungerad:

Ulrika Schortz
Övriga ledamöter/ersättare:  
Akademikerförbundet SSR Beatrice Jardeberg/Birgitta Wounsch
Civilekonomerna  
DIK - kommunikatörer Petra Ekenstam
FSA Lena Karlsson
Fysioterapeuterna Åsa Eliasson
Jusek  
Naturvetarna Anders Bäckman
SRAT (Audionomerna) Anneli Hult
SRAT (Logopederna) Anna Djurberg
SRAT (Tandhygienisterna) Anna Grundström
SULF  
Sveriges Farmaceuter Sara Fors/Magnus Olsson
Sveriges Ingenjörer Markus Kihlgren/Stefan Jonasson
Sveriges Psykologförbund

Kerstin Engström

Sveriges Tandläkarförbund

Caroline Arvidsson/Tomas Perryd
Webbredaktör:

 
Valberedning: