Skyddsombud

Huvudskydd på respektive förvaltning och område samt förbundstillhörighet.

Publicerad: Fredag 14 nov 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 20 okt 2016

Folktandvården: Marie Hollingworth, Tjänstetandläkarna

Regionkansliet: Carina Persson, Akademikerförbundet SSR

Regionservice: Tom Westerlund, Akademikerförbundet SSR

Område Närsjukvård Väster: Eva Holmberg , Akademikerförbundet SSR

Område Närsjukvård norr: Irja Randefelt, Sveriges Arbetsterapeuter

Område Närsjukvård Örebro Söder: Åsa Eliasson, Fysioterapeuterna

Område Medicin och rehabilitering: Marie Hellmark, Fysioterapeuterna

Område opererande och onkologi: Lena Karlsson, Sveriges Arbetsterapeuter

Område Thorax ,kärl och diagnostik: Lena Karlsson, Sveriges Arbetsterapeuter

Område Psykiatrin: Vakant

Område Habilitering och Hjälpmedel: Ylva Ehrenbåge, Akademikerförbundet SSR