Skyddsombud

Huvudskyddsombud eller motsvarande på respektive förvaltning och område:

Publicerad: Fredag 14 nov 2014

Senast uppdaterad: Onsdag 3 maj 2017

Regionledningen: Carina Persson 
Regional Utveckling: Annette Granberg
Regionservice:

Tom Westerlund (Tjänstledig)/ Marcus Kihlgren/Mårten Odell 

Regionhälsan: Marie Sörman
FOU: Anders Bäckman
Folktandvården: Caroline Arvidsson/Marie Hollingworth 
Område Närsjukvård Väster: Vakant
Omr. NS Örebro Söder: Louise Andersson /Anna Erichs 
Omr. NS Norr: Irja Randfeldt /Anne Berg
Omr. Medicin och Rehabilitering:

Marie Hellmark/Susanne Malmqvist

Omr. Opererande och Onkologi:

Lenar Karlsson/Anna Djurberg

Omr. Thorax, Kärl Och Diagnostik: Lena Karlsson
Omr. Hab. Och Hjälpmedel: Ylva Ehrenbåge/Elisabet Damberg
Omr. Psykiatri: Beatrice Jardeberg