Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 18 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

 


 

Saco på West Pride 2017

Merparten av de förbund som bildar Sacorådet i Göteborgs Stad deltar i West 
Pride 2017. Vi står upp för att alla arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering och att alla medarbetare ska kunna känna sig trygga och uppskattade på sin arbetsplats oavsett sexuell läggning, könstillhörighet eller könsidentitet.

Information till deltagande Sacoförbunds medlemmar finns HÄR