Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 18 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

Sacorådets huvudsakliga uppgift är att driva medlemsförbundens intressefrågor, inom områden som arbetsmiljö, organisation och personalpolitik, dvs de områden som i medbestämmandehänseende (MBL) hanteras i enlighet med avtalet Samverkan Göteborg