Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 18 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

 


 

Saco på West Pride 2017

Sacorådet i Göteborgs Stad medverkade även 2017 på West pride. Mer info kommer.


 

Kalendarium Visa hela kalendern

MÅNDAG 4 SEPTEMBER

MÅNDAG 11 SEPTEMBER

Facklig grundkurs hösten 2017

Sacokansliet, Stampgatan 15. Hållplats Svingeln. 09:00 - 16:00

TISDAG 3 OKTOBER

Ny som skyddsombud HT 2017

Sacokansliet Stampgatan 15. Hållplats Svingeln 08:30 - 12:00

TORSDAG 5 OKTOBER