Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 18 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

Sacorådets huvudsakliga uppgift är att driva medlemsförbundens intressefrågor, inom områden som arbetsmiljö, organisation och personalpolitik, dvs de områden som i medbestämmandehänseende (MBL) hanteras i enlighet med avtalet Samverkan Göteborg

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 26 APRIL

Grundkurs dag 3 våren 2017

Sacokansliet, Stampgatan 15, hållplats Svingeln 09:00 - 16:00

TORSDAG 27 APRIL

Grundkurs dag 4 våren 2017

Sacokansliet, Stampgatan 15, hållplats Svingeln 09:00 - 16:00