ONSDAG 29 APRIL

Arbetsmiljöträff

13:00 - 15:00

Välkomna på arbetsmiljöträff. Sacorådets träffar för skyddsombud.

Arbetsmiljöträffarna syftar till att underlätta kontakt och informationsspridning mellan Sacos skyddsombud i staden.

Träffarna är främst att likna vid en nätverksträff där gemensamt viktiga frågor kan dryftas.

Vi lär av varandra! Andra förtroendevalda i samverkansgrupper än skyddsombud är också välkomna på dessa träffar.

Plats: Sacokansliet, Stampgatan 15 4 vån.

Kontakt vid frågor Liselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se