FREDAG 12 SEPTEMBER

Vad vill Saco med samverkan i Göteborg

08:30 - 12:00

Halvdagsseminarium för fackligt förtroendevalda kring Samverkan Göteborg. Se inbjudan

 Vad vill Saco med Samverkan Göteborg.pdf OBS. Seminariet är nu fulltecknat. Anmäl dig till annat datum.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031- 3685756