Styrelsen

Sacorådets styrelse består, förutom av ordförande, av 10 ledamöter som tillsammans företräder 13 förbund. De övriga förbunden har rätt att företrädas i styrelsen, men har valt att avstå.

Publicerad: Fredag 21 feb 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 8 nov 2016

Sacorådets styrelse sammanträder vanligen en gång per månad, och behandlar gemensamma frågor som väckts av styrelseledamöter eller som föranleds av initiativ från arbetsgivarens sida. Viktiga frågor som ska behandlas i de centrala samverkans-grupperna bereds i styrelsen.

Verksamhetsåret 2016

Anders Andersson, ordförande, kommunombud Saco

Mikael Ekman, 1:e vice ordf, Lärarnas Riksförbund

Anna Ström, 2:e vice ordförande. kommunombud Saco/lokal ombudsman FSA

Caroline Söderlind Löfdahl, kommunombud Saco

Bengt Ekberg, Lärarnas Riksförbund

Jörgen Persson, Sveriges Ingenjörer

Ulrika Bersell, Akademikerförbundet SSR

Katrin Pålsson, Jusek

Monica Fäldt, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Hillevi Eriksson, Fysioterapeuterna

Micael Sundström, Naturvetarna

Vivecka Bertelsen, Civilekonomerna

Mia Edström, Sveriges Arkitekter

Tomas Johansson, Sveriges Skolledarförbund

Anette Tengby, Sveriges Psykologförbund

Grethe Österberg , DIK