Trycksaker från Saco

Rapporter, broschyrer, och andra publikationer som Saco givit ut. En del finns som pdf att ladda ner, andra finns att beställa.

Publicerad: Torsdag 18 sep 2014

Senast uppdaterad: Måndag 31 aug 2015

Trycksaker från Saco

Högskoleutbildning lönar sig sämre 26 december 2016

Det lönar sig allt sämre att utbilda sig i Sverige. Enligt Sacos beräkningar...

Sacoförbundens internationella kontakter 8 december 2016

Redovisning av Sacoförbundens internationella kontakter.I rapporten redovisas...

Framtidsutsikter - Arbetsmarknaden för akademiker år 2021 17 november 2016

Hur kan arbetsmarknaden se ut för ingenjörer, ekonomer och lärare år 2021?...

Välja yrke 15 november 2016

Välja yrke är en uppslagsbok över mer än 100 högskoleyrken med information om...

Sifferlösa avtal och andra avtalskonstruktioner 21 oktober 2016

Trots att andelen anställda som täcks av sifferlösa avtal har ökat stort på...

Kompetensutveckling för dig som chef 18 oktober 2016

Råd från Saco Chefsråd om kompetensutveckling för dig som chef.Kan man...