MÅNDAG 29 JUNI

Är skolans ledarskap den gömda nyckeln till framgång?

14:30 - 15:30 Entréplan på kårhuset Rindi

Alla är överens om att ledarskapet har avgörande betydelse för framgångsrika skolor men att skolledarnas uppdrag är svårt. Varför görs så lite för att komma tillrätta med de kända problemen? Det är dags att på allvar granska skolans styrning för att hitta framtidens lösningar.

I OECDs nyligen presenterade analys av Sveriges utbildningssystem lyfts frågan om skolans ledning och styrning upp. Med den överblick som OECD har kan organisationen se att vårt nuvarande system har svagheter i styrkedjan. Svagheter som gör att det kan vara otydligt vem som egentligen har ansvaret för att eleverna ges förutsättningar att nå målen. Sveriges viktigaste chefer - skolledarna - har under lång tid uppmärksammat att alla länkar i styrkedjan inte är så starka som det var tänkt. Förtroende och tillit saknas på många håll mellan skolledarna och skolans styrelse och ledande tjänstemän. Rektors nationella uppdrag försvåras avsevärt när inte alla arbetar åt samma håll. På vårt seminarium diskuterar vi möjliga framtida lösningar för en mer ändamålsenlig styrning av skolan. Vad behöver skolledarna för att bättre kunna ta sitt ansvar? Vilka förändringar behöver vi se i den nationella styrningen och finansieringen för att komma framåt? Det handlar om eleverna, vår framtid.

Arrangör: Sveriges Skolledarförbund, www.skolledarna.se

Tillbaka till kalendariet