MÅNDAG 29 JUNI

Din läkare på sommaren

14:30 - 15:30 1 trappa upp på kårhuset Rindi

Sjukvården är ansträngd redan ordinarie arbetssäsong med överbelastade akutmottagningar och långa väntetider för läkarbesök. På sommaren blir läget än skarpare och då tar yngre läkarkolleger över bemanningen av vården semestertid. Kom och diskutera förutsättningarna för din läkare på sommaren!

Varje år inträder semestertider på sommaren. Likaså på sjukhusen. Som lösning på semesterkaoset och sommarens läkarbrist anlitas vikarierande underläkare. Ett flertal av underläkarna är fortfarande studenter som inte tagit examen, men passerat termin 9 eller längre på läkarprogrammet. Vid detta stadium i sin läkargärning har man en god och bred medicinsk kompetens för att hantera arbetsuppgifterna, men steget från student till yrkesverksam läkare innebär ett medicinskt ansvar där man ställs inför nya situationer och då behövs det insikt i arbetsplatsens alla lokala rutiner och arbetssätt. Det är av yttersta vikt att introduktionen till arbetsplatsen är adekvat, att man som ny i yrkesrollen alltid har möjlighet till kollegialt stöd och att man inte ska tvingas gå ensamma jourer. Kom och diskutera formerna för din läkare på sommaren, för att säkerställa att vården blir patientsäker även på sommaren och att det blir en trygg start i arbetslivet för framtidens läkare.

Medverkande:
Teodor Svedung Wettervik, Läkarstudent Ordförande Medicine Studerandes Förbund, Medicine Studerandes Förbund (MSF). Sara Lei, Leg läkare ledamot Sveriges Yngre Läkares Förening, Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Björn Hansell, Utvecklingsläkare Medicinkliniken Arvika, Medicinkliniken Arvika.

Kontaktperson: Teodor Svedung Wettervik, Ordförande, Medicine Studerandes Förbund, 0708157743, teo.sw@hotmail.com

Webb: www.slf.se/MSF/

Facebook: www.facebook.com/medstudf

Twitter: @MedStudF

Tillbaka till kalendariet