ONSDAG 1 JULI

Finns det plats för professionerna bland politiker och tjänstemän?

08:30 - 09:45 Wisby Strand Congress & Event, Ala/Greenroom

De senaste årens debatt om styrningen av vården har satt fokus på professionernas roll i sjukvården. Är det dags för politikerna att kliva tillbaka från detaljregleringen och visa större tillit till professionernas sakkunskap? Vad ska professionerna göra för att tillsammans nå detta mål?

Ekonomiska styrmedel och stimulanspengar har lett till en styrning av sjukvården där kvantitet prioriterats före kvalitet. Tjänstemän och politiker har detaljreglerat villkoren så att professionens bedömning av patienternas vårdbehov har satts åt sidan. Samtidigt finns en växande insikt om att det är dags för politiker och tjänstemän att backa från detaljstyrningen och lita till professionernas sakkunskap och yrkesetik. Sjukhusläkarna bjuder in till seminarium med samtal om vårdprofessionernas roll i sjukvården, deras samarbete, och om en viktig förutsättning för professionalism – att kompetensen kan säkras under hela yrkeslivet.

Medverkande: Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, Hans Karlsson, chef för vård och omsorg SKL, Marina Tuutma Distriktsläkarföreningen, Sineva Ribeiro ordförande Vårdförbundet Stefan Jutterdal ordförande Fysioterapeuterna, Inge-Bert Täljedal Professionsförbundet, Patrick Vigren verksamhetschef för Neurologen, Linköpings universitetssjukhus. Moderator: Elin Ericsson

Kontaktperson: Helene Thornblad, Sjukhusläkarna, 070-5202224, helene.thornblad@slf.se

Webb: www.sjukhuslakarna.se

Tillbaka till kalendariet