ONSDAG 1 JULI

Från kris till utveckling? – Om läget i den sociala barn- och ungdomsvården. Lunchseminarium

11:30 - 12:30 Entréplan på kårhuset Rindi

Rapporterna duggar tätt om orimlig arbetsbelastning och hög personalomsättning i den sociala barn- och ungdomsvården. Den verksamhet som utgör samhällets yttersta skyddsnät för barn och unga som far illa. Vad gör staten, kommunerna och facken för att vända utvecklingen? Hur blev det med kravet på en Nationell Handlingsplan? Hur kan barnperspektivet tas tillvara i förändringsarbetet?

Medverkande
Åsa Regnér, (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Marlene Burwick, beredningsordförande, SKL
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
Veronica Karlsson, förbundsordförande, Vision

Moderator: Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Kontaktpersoner
Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR, 0703-66 76 73
Cecilia Axelsson, pressekreterare, Akademikerförbundet SSR, 0706-90 44 23

Arrangör: Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se