ONSDAG 1 JULI

Hur kan väntetiderna i vården kortas?

10:30 - 11:45 Wisby Strand Congress & Event, Lye/Lounge

Internationella jämförelser visar att svensk sjukvård halkar efter på grund av långa väntetider. Samtidigt har Sverige Europas bästa diabetesvård och det pågår ett strukturerat arbete för att korta väntetiderna i cancervården. Seminariet vill belysa problem och möjligheter kring vårdens väntetider.

Svensk sjukvård har tidigare hävdat sig väl i internationella jämförelser men halkar nu efter, främst beroende på långa väntetider. Socialstyrelsens granskningar av väntetider i vården visar att det finns stora skillnader över landet. Exempelvis kan medianväntetiden på behandling efter bröstcancerdiagnos variera mellan 7 och 40 dagar mellan olika sjukhus. Men det finns också positiva tecken. Sveriges diabetesvård är bäst i Europa och under 2015 startar en fyraårig satsning på att korta väntetiderna i cancervården med hjälp av standardiserade vårdförlopp. Vad krävs för att cancersatsningen ska lyckas, och vad kan andra delar av sjukvården lära för att korta köerna?

Medverkande: Agneta Karlsson Socialdepartementet, Johan Hjertqvist Health Consumer Powerhouse, Soffia Gudbjörnsdottir Diabetesregistret, Mef Nilbert Regionalt cancercenter Syd, Inger Ros, Riksförbundet Hjärt-Lung, Calle Waller, Prostatacancerförbundet. Moderator: Karin Båtelson

Kontaktperson: Helene Thornblad, Sjukhusläkarna, 070-5202224, helene.thornblad@slf.se

Webb: www.sjukhuslakarna.se

Tillbaka till kalendariet