TISDAG 30 JUNI

Hur ska primärvården bli basen i svensk hälso- och sjukvård?

10:00 - 11:00 Entréplan på kårhuset Rindi

Hur lever landstingen upp till hälso- och sjukvårdslagens krav om att vård ska ges på lika villkor? Har priset för det lokala självstyret i termer av ojämlikhet och kvalitetsbrister blivit så högt att vi måste tänka om i ansvarsfördelningen mellan stat och landsting?

I jämförelse med våra nordiska grannländer har Sverige en unikt svag primärvård, som också är ojämlikt fördelad över landet. Äldrevården och vården av kroniskt sjuka är de viktigaste förlorarna. Landstingen har nu haft 50 år på sig att visa resultat utan att lyckas. Seminariet kommer att vända på alla möjliga stenar. En central fråga som ställs är om priset för det lokala självstyret i termer av ojämlikhet och kvalitetsbrister nu börjar bli så högt att vi måste frångå förlegade förhållningssätt och tänka nytt i ansvarsfördelningen mellan stat och landsting? En annan viktig fråga är hur man bäst tar tillvara fördelarna med mångfald och små läkarledda mottagningar i primärvården?

Medverkande:
Heidi Stensmyren, moderator, ordförande Sveriges läkarförbund. Ove Andersson, 2:e vice ordförande Sveriges läkarförbund och ordförande DLF. Agneta Carlsson, statssekreterare, Socialdepartementet. Karin Torberger, primärvårdschef, landstinget Västmanland. Gunnar Németh, vice styrelseordförande, Capio AB. Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting.

Arrangör: Sveriges läkarförbund, www.slf.se

Tillbaka till kalendariet