MÅNDAG 29 JUNI

Hur uppnår vi jämlik hälsa?

15:15 - 17:00 S:t Hansplan 1, Lokalen Skafferiet i Hälsodalen

Hur kan hälso- & sjukvårdens aktörer bidra tillsammans till en jämlik hälsa bland befolkningen? Finns det organisatoriska faktorer som kan underlätta möte mellan patient och profession och varför införs i så fall inte dessa? Vilka hinder ser vi idag & vilka möjligheter finns som vi ska ta tillvara?

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Med anledning av regeringens planerade kommission för jämlik hälsa arrangerar Kommunal, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund, Fysioterapeuterna samt Sveriges Yngre Läkares Förening ett gemensamt rundabordssamtal. Efter inledningsanförande av folkhälso- sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström kommer vi tillsammans med särskilt inbjudna gäster samtala om hur hälso- och sjukvården och dess aktörer kan bidra till jämlik hälsa i befolkningen. Teman som kommer beröras är vårdutbud efter befolkningens behov, sjukvårdens organisation, vårdprofessionernas hälsofrämjande ansvar och sjukvårdspersonalens patientbemötande. Begränsat antal platser.

Medverkande:
Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds & idrottsminister. Annelie Nordström, Kommunal. Sineva Ribeiro, Vårdförbundet. Heidi Stensmyren, Läkarförbundet. Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna. Emma Spak, SYLF. Anders W Jonsson (c), Socialutskottet. Anders Henriksson (s), SKL. Anna Starbrink (fp), Sthlms läns landsting. Emma Henriksson (kd), Socialutskottet. Fredrik Lennartsson, Myndigheten för Vårdanalys. Hans Karlsson, SKL. Margareta Kristenson, Linköpings Universitet. Anette Nilsson, moderator.

Arrangör: Vårdförbundet, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Fysioterapeuterna, Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

Tillbaka till kalendariet