TISDAG 30 JUNI

Klimat och hälsa – vad kan sjukvården göra?

16:00 - 17:00 Entréplan på kårhuset Rindi

Pågående klimatförändringar har betydelse för människors hälsa, även i Sverige. Listan på nya hälsorisker kan göras lång. Sjukvården och inte minst läkarna måste bidra för att vända utvecklingen men också förbereda sig för det förändrade sjukdomspanorama som sannolikt kommer att uppstå.

Ökade temperaturer och kraftigare nederbörd kan påverka mat- och vattenkvaliteten och därmed spridningen av smittsamma sjukdomar. Fler och längre värmeböljor medför en ökad dödlighet hos olika riskgrupper. Men vilken medvetenhet finns egentligen inom sjukvården? Hur ser beredskapen ut för att hantera klimatförändringarnas hälsoeffekter? Vilka åtgärder bör sjukvården prioritera i dag? Bör och kan läkare engagera sig?

Medverkande:
Karin Båtelsson, moderator, 1:e vice ordförande Läkarförbundet och ordförande Sjukhusläkarna. Björn Fagerberg, ledamot, Läkarförbundets arbetsgrupp för Klimat och hälsa. Fredrik Moberg, kommunikationsrådgivare/forskare Stockholm Resilience Centre, verksamhetschef Albaeco. Mattias Svensson, redaktör, Neo. Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten. mfl.

Arrangör: Sveriges läkarförbund, www.slf.se

Tillbaka till kalendariet