ONSDAG 1 JULI

Kroppen – ett formbart projekt perfekt?

08:30 - 09:30 1 trappa upp på kårhuset Rindi

Vi är besatta av att få den perfekta kroppen. Vilket inflytande har media, kulturen, familj och vänner på hur kroppsuppfattningen skapas från barndom till vuxen ålder? Varför är kroppsmissnöje kopplat till västerländsk livsstil? Och hur kan vi sluta att brottas med kroppsprojektet?

Arrangör: Sveriges Psykologförbund, www.psykologforbundet.se

Tillbaka till kalendariet