MÅNDAG 29 JUNI

Patientansvarig läkare för en bättre kontinuitet

10:00 - 11:00 Entréplan på kårhuset Rindi

Kontinuiteten har länge varit ett problem inom svensk hälso- och sjukvård. Nu är det är dags att prioritera relationen mellan patient och läkare. På seminariet diskuteras Läkarförbundets nya rapport som föreslår att patienten ska ha rätt till en namngiven patientansvarig läkare.

Problemen med kontinuitet inom svensk hälso- och sjukvård gäller både brister i läkarkontinuiteten (att patienten får träffa samma läkare) och samordningen av vårdprocessen (planering av vården för att uppnå kontinuitet i vårdkedjan). Under senare år har sjukvården främst haft fokus på att skapa en mer sammanhållen vårdprocess för patienterna. Teamet, enheten eller en särskild inrättad funktion ska med hjälp av vårdplaner säkerställa att rätt vård ges i rätt tid. Detta är självklart viktigt, men får inte ske på bekostnad av en de mänskliga relationerna. Patienter vill inte vara en anonym del av en ”produktionsprocess”. För en bättre läkarkontinuitet föreslår förbundet att patienten ska ha rätt till en namngiven patientansvarig läkare som tillsammans med övrig personal i teamet säkerställer patientens behov av kontinuitet och samordning. Detta leder till en tryggare, patientsäker och effektiv sjukvård.

Medverkande:

Elin Ericsson, moderator, Sveriges läkarförbund. Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund. Göran Stiernstedt, nationell samordnare. Anders Lönnberg, ordförande, Diabetesorganisationen i Sverige. Calle Waller, Prostatacancerförbundet. Elisabeth Wallenius, Riksförbundet Sällsynta sjukdomar. Anders Åkerlund, överläkare, ÖNH Skånes Universitetssjukhus.

Arrangör: Sveriges läkarförbund, www.slf.se

Tillbaka till kalendariet