ONSDAG 1 JULI

Skolbibliotek – ute eller inne?

16:00 - 17:00 Entréplan på kårhuset Rindi

Alla elever har rätt till skolbibliotek. Det kräver lagen. Men hur ser verkligheten ut? Behovet att självständigt analysera och kritiskt värdera information blir allt större. Här har skolbiblioteken en viktig roll i att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Skolbibliotek bemannade med kompetent personal har också positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdigheter samt på elevernas resultat.

Medverkande:
Emil Gustavsson, Sveriges elevkårer, Kjell Ahlgren, Skolinspektionen, Ulf Dahlqvist, Statens medieråd och Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening.

Moderator: Ami Malmros, programchef barn/unga UR

Arrangör: DIK, Svensk biblioteksförening och UR

Tillbaka till kalendariet