ONSDAG 1 JULI

Skolbibliotek i dag och imorgon

17:30 - 18:30 Entréplan på kårhuset Rindi

Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Det har riksdagen beslutat. I valrörelsen lovade Stefan Löfven och Gustav Fridolin samfällt att säkerställa att alla elever har tillgång till skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier. Så varför har beslutet inte infriats och när kommer det att ske?

Medverkande:
Matilda Westerman (MP), utbildningsministerns stabschef, Cecilia Brink (M), vice ordförande SKL:s kulturberedning, Matz Nilsson, ordförande Sveriges skolledarförbund, Karin Linder, ordförande DIK, och Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Moderator: Ami Malmros, programchef barn/unga UR

Arrangör: DIK, Svensk biblioteksförening och UR

Tillbaka till kalendariet