ONSDAG 1 JULI

Sköra äldres tänder rasar. Vem gör något? Vem ansvarar egentligen?

13:00 - 14:00 1 trappa upp på kårhuset Rindi

Hur du mår i munnen påverkar dig både psykiskt och fysiskt. En ömmande och infekterad mun gör det inte bara svårt att äta. Bakterierna i munnen kan också spridas till lungor eller ut i blodet och orsaka sjukdom. En ofräsch mun begränsar dessutom ditt sociala liv enormt. Tandläkarförbundet presenterar ny rapport om äldres munhälsa.

Många äldres munvård försummas idag. Vem ansvarar egentligen? Hur samverkar vi bättre kring den äldre?

Välkommen till idéseminarium om äldres munhälsa!

Moderator: Bengt Westerberg

Introduktion: Hans Göransson, ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Insatserna kommer för sent!
Lars Gahnberg, övertandläkare, Centrum för äldretandvård, Västra Götaland

Vem ansvarar egentligen för de äldres munhälsa? Hur kan vi som möter den äldre samverka bättre?
Emil Broberg, 3e vice orförande i Sveriges kommuner och landsting
Yvonne Nyblom, ordf. Sv Tandhygienistförening
Elisabet Rothenberg, ordf. Dietisternas Riksförbund
Elisabeth Bos, verksamhetschef, med. dr. Jordbro Vårdcentral
Hans Göransson, ordf. Sveriges Tandläkarförbund

Arrangör: Sveriges Tandläkarförbund, www.tandlakarforbundet.se

Tillbaka till kalendariet