TISDAG 30 JUNI

Transkulturell psykiatri – vad är det i mångkulturens Sverige?

08:30 - 09:30 Entréplan på kårhuset Rindi

Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om sin psykiska ohälsa kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig och andra svåra livsomständigheter. Vilken betydelse har kulturella faktorer för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd?

Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det bara ett sätt att beskriva oro, som att ha ”fjärilar i magen”? Hur vi upplever, berättar om och söker hjälp för psykiskt lidande beror bland annat på sociala villkor, kulturella faktorer och våra personliga erfarenheter. Hur patientens symtom tolkas påverkas i sin tur av diagnosmanualer, aktuell tidsanda och behandlarens kunskaper. Migration och flyktingskap påverkar i sig hälsan på särskilda sätt. Behövs det speciell kunskap om kultur och hälsa för att förstå och känna igen psykisk sjukdom? Vilka faktorer kan vara hindrande i kommunikationen med patienten – och vad kan underlätta? Sofie Bäärnhielm är verksam vid Stockholms läns landstings kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt hälsokommunikation. Hon har varit rådgivare kring kulturella aspekter vid utvecklingen av den internationella psykiatriska diagnoshandboken DSM-5.

Medverkande:
Sofie Bäärnhielm, Psykiater med dr enhetschef på Transkulturellt centrum inom SLL, författare till ”Transkulturell psykiatri”. Sofia Rydgren Stale, Psykiater, ledamot i Sveriges läkarförbunds centralstyrelse.

Arrangör: Sveriges läkarförbund, www.slf.se

Tillbaka till kalendariet