TISDAG 30 JUNI

Varför bli rektor när man kan vara förstelärare?

14:30 - 15:30 1 trappa upp på kårhuset Rindi

Saknas kvalificerade sökande till ledaruppdragen i förskola och skola riskerar vi att andra satsningar på skolan ger liten effekt. Regeringens ensidiga satsning på subventionerade lärarlöner kan leda att man försvårar chefsrekryteringen.

Att bli skolledare är att tacka ja till ett fantastiskt yrke som ger stora möjligheter att göra skillnad i många barns och elevers liv. Samtidigt axlar man ett betydande ansvar som väsentligt skiljer sig från lärarens. Regeringens satsningar på läraryrkets attraktivitet genom karriärlärartjänster och lönesubventioner är bra och välkomna. Det behövs. Att regeringen väljer att ensidigt satsa på lärarna utan att se helheten riskerar de dock att lägga ett allvarligt chefsrekryteringsproblem i arbetsgivarnas knä. Skolan behöver lönesatsningar som tar hänsyn till helheten. Utan skickliga och motiverade ledare får vi ingen verksamhetsutveckling. På seminariet presenteras Sveriges Skolledarförbunds aktiva arbete för att skolans chefer ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som skolledare har. Och som lockar de allra bästa ledarna att söka sig till, och stanna kvar, i yrket.

Arrangör: Sveriges Skolledarförbund, www.skolledarna.se

Tillbaka till kalendariet