MÅNDAG 29 JUNI

Vilka etiska problem möter skolkuratorn i sitt arbete?

16:00 - 17:00 Entréplan på kårhuset Rindi

Det är en grundläggande professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar. En etisk kod stärker yrkesidentiteten, ger tydlighet i uppdraget och leder till etisk observans i skolan. Men har vi tid och förutsättningar att tänka etiskt? Den nya etiska koden för skolkuratorer som arbetats fram inom Akademikerförbundet SSR - hur ska vi använda den?

Medverkande
Yvonne D Wester, ordförande, Sveriges Skolkuratorers Förening
Matilda Hellström, Sveriges Elevkårer
Carina Laurin Stensson, 1:e vice ordförande, Akademikerförbundet SSR

Moderator:

Kontaktpersoner
Malin Johansson, Svensk Skolkuratorsförening, 0703-868147
Cecilia Axelsson, pressekreterare, Akademikerförbundet SSR, 0706-90 44 23

Arrangör: Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se och Svensk Skolkuratorsförening

Tillbaka till kalendariet