Välkommen till Sacos extra kongress den 30 november

Sacos styrelse har den 23 oktober 2015 beslutat att kalla till extra kongress med anledning av att Sjöbefälsföreningen har ansökt om medlemskap i Saco.

Praktisk information

Information om plats, anmälan och registrering.

Anmälan av ersättare för kongressledamot. Ersättare kan anmälas fram till kongressen öppnat.