Anmälan av ersättare

Ersättare av ledamöter ska anmälas senast före kongressen öppnar.

Ändringar från och med den 27 november ska anmälas till extrakongress@saco.se.

Kongresshandlingarna sänds till de ersättare som är anmälda senast den 26 november. Ersättare som anmäls från och med den 27 november ombeds att erhålla utskrivna handlingar från kongresswebben, sitt förbund, eller den ledamot som man ersätter. Samtliga handlingar finns även att hämta i kongressbyrån under kongressen.