Anmälan inbjudna

Välkommen som gäst på Sacos extra kongress 30 november 2015. Anmälan ska ske senast 9 november.

Anmälan till kongressen är nu stängd, frågor kan mejlas till extrakongress@saco.se