Anmälan av kongressledamöter

Anmälan av kongressledamöter till Sacos extra kongress 30 november 2015. Anmälan ska vara Saco tillhanda senast måndagen 9 november.

Viktigt att du anmäler rätt antal ledamöter, se mandatförteckningen till höger.

Anmälan av ledamöter till extra kongressen är nu stängd, frågor kan mejlas till extrakongress@saco.se

Senast före kongressen öppnar ska ersättare av ledamot anmälas.