Praktisk information

Information om plats, hur anmälan och registrering går till.

Adress och hitta hit

Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7
Stockholm
www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-globe/

Hitta till hotellet

Tunnelbana
Ta gröna linjen nr 19 mot Hagsätra.
Gå av vid hållplats Globen.

Tvärbana
Gå av vid hållplats Globen.

Från Arlanda
Arlanda Express eller Flygbuss till Stockholm C. Byt till tunnelbana.

Anmälan

Anmälan av ledamöter till Sacos extra kongress 2015 ska vara Saco tillhanda senast måndagen 9 november. Anmälan görs av respektive förbund via www.saco.se/extrakongress/ledamot.

Kongesshandlingarna skickas med e-post till anmälda kongressledamöter senast den 16 november. Handlingarna finns också tillgängliga här.

Ersättare ska anmälas senast före kongressen öppnar. Fram till den 26 november kan ändringar göras via www.saco.se/extrakongress/ersattare. Ändringar därefter ska anmälas till extrakongress@saco.se.

Kongresshandlingarna sänds till de ersättare som är anmälda senast den 26 november. Ersättare som anmäls från och med den 27 november ombeds att erhålla utskrivna handlingar från kongresswebben, sitt förbund, eller den ledamot som man ersätter. Samtliga handlingar finns även att hämta i kongressbyrån under kongressen.

Inbjudna gäster anmäler sig via www.saco.se/extrakongress/anmalan senast 9 november.

Kongressen är öppen för press och besökare i mån av plats.
Besökare som vill närvara ombeds att meddela detta via extrakongress@saco.se.

Registrering

Registrering sker vid kongressbyrån vid Quality Hotel Globe. Vid registrering erhåller ledamöterna röstkort och relevant dokumentation och eventuell uppdaterad information.

Inbjudna gäster, press och besökare ska också anmäla sig i kongressbyrån.