Program

Program för Sacos extra kongress 30 november 2015.

Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, Stockholm
Lokal: Cosmos
 

09:00 - 09:55 Registrering
Kaffe och smörgås serveras
10:00 Kongressen inleds
Kongressen öppnas av Sacos ordförande Göran Arrius
  Kongressförhandlingar
ca 11:30 Kongressen avslutas