Slå vakt om arbetsmarknadens parters självständiga roll

Om EU-kommissionen menar allvar med att den vill stärka den sociala dialogen är det grundläggande att slå vakt om självständigheten för arbetsmarknadens parter. Det betonade Sacos ordförande Göran Arrius när han deltog i ett seminarium som EU-kommissionen arrangerade under Almedalsveckan.

Publicerad: Måndag 29 jun 2015

Senast uppdaterad: Måndag 29 jun 2015

Kommissionär Valdis Dombrovskis kunde inte närvara på grund av Greklandskrisen. Han ersattes av Tom Snel, högt uppsatt tjänsteman inom kommissionen, som ville veta hur den sociala dialogen ska stärkas och hur arbetsmarknadens parter i Sverige ser på utvecklingen i Sverige och inom EU.

Sverige är det enda land som fått enbart en rekommendation från EU-kommissionen som bekymrar sig över vår bostadsbrist och hushållens skuldsättning men i övrigt ser Sverige i mångt och mycket som en förebild.
Carola Lemne från Svenskt Näringsliv och Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Samuel Engblom, TCO, och Göran Arrius var överens om den svenska modellen där arbetsgivare och fackföreningar pragmatiskt ger och tar för att bli överens.

Karl-Petter Thorwaldsson uppskattade den nya EU-kommissionens ansträngningar att stärka den sociala dialogen. Samuel Engblom talade om utbildning och jämställdhet. Medan Göran Arrius underströk att det inte finns något samband mellan låga sociala och hög konkurrenskraft.
"I själva verket är det precis tvärtom. En rad ekonomiska rapporter visar att en väl fungerande social dialog med starka fackföreningar och välorganiserade arbetsgivare bidrar till stabil ekonomisk tillväxt och en någorlunda rättvis fördelning, med fortsatt god konkurrenskraft."
Göran Arrius avslutade med att ge EU-kommissionen tre goda råd:
"Hitta vägar för att knyta löneutvecklingen till den konkurrensutsatta sektorn. Jag är säker på att det finns konstruktiva vägar vidare i den sociala dialogen."

"Säkerställ att också arbetsgivarna är ordentligt organiserade och beredda att konstruktivt delta i den sociala dialogen."

"Arbetsmarknadens parter borde se som en tillgång, och konsulterade på ett strukturerat såväl på den europeiska, sektoriella som på den nationella nivån."