Svensk ekonomi behöver ingen kickstart

Vi är i stort behov av en kraftsamling om den samlande ekonomiska politiken menade Sacos samhällspolitiska chef Robert Boije som idag talade på Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen. En allmän stimulans av efterfrågan sänker inte den höga arbetslösheten eftersom den i huvudsak beror på strukturella problem.

Publicerad: Onsdag 1 jul 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 1 jul 2015

Robert Boije fokuserade i sitt tal på tre frågor. Är penningpolitiken välavvägd? Vad bör finanspolitiken göra i detta läge? Är det fel på ramverket med överskottsmål och inflationsmål.

- Jag är genuint oroad. Penningpolitiken är logisk sett till den låga inflationen och de låga inflationsförväntningarna. Problemet är att den samtidigt bidrar till att bygga upp väldigt stora risker i ekonomin som måste vägas mot riskerna för deflation. 

Robert Boije varnade också för stora underskottsfinansierade stimulanser av efterfrågan med ökade offentliga investeringar som efterlysts av bland annat LO för att "kickstarta" den svenska ekonomin:

- För det första har vi inget allmänt efterfrågeproblem i Sverige idag. Större delen av den höga arbetslösheten är strukturell och inte konjunkturell. För det andra är de offentliga investeringarna inte låga i Sverige jämfört med andra jämförbara länder. För det tredje tar det lång tid att bygga upp förtroendet för de offentliga finanserna men kort tid att rasera det, sade Robert Boije.

Han efterlyste istället strukturellt riktade åtgärder mot dem som står längst bort från arbetsmarknaden som unga utan gymnasieexamen, äldre, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.

Argumenten för att ersätta överskottsmålet med ett balansmål är goda menar Robert Boije. Han avråddde dock från att komplettera inflationsmålet med ett arbetslöshetsmål.

- Jag är mycket skeptisk till ett arbetslöshetsmål då större delen av den höga arbetslösheten i första hand har strukturella förklaringar. Att ha två mål för penningpolitiken men i praktiken bara ett verktyg – reporäntan – öppnar dessutom upp för målkonflikter. Det riskerar också att göra penningpolitiken mer otydlig, sade Robert Boije.

- Det  behövs ett större politiskt ansvarstagande för den finansiella stabiliteten. Och då krävs ett prestigelöst samarbete över blockgränsen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Ansvaret kommer vila tungt på det politiska systemet om man inte förmår ta tag i detta snarast, menade Robert Boije.