Väljer unga fel?

Skrämmande resultat i en ny rapport om ungas studieval från Ratio. Resultaten visar att unga menar att det finns fina och fula jobb. Att de som väljer yrkesinriktade utbildningar inte är lika smarta och att det viktigaste är att utbildningen är rolig i förhållande till det egna intresset, oavsett hur jobbchanserna ser ut. Dessutom saknar yrkesvägledningen förtroende hos eleverna.

Publicerad: Måndag 29 jun 2015

Senast uppdaterad: Måndag 29 jun 2015

Seminariedeltagarna var eniga om att det måste ske en uppvärdering av yrkesutbildningarna. Särskilt problematiskt är att även de elever som ämnar välja yrkesinriktade utbildningar nedvärderar sina egna val.

En tanke som kom upp under seminariet var att näringslivscheferna i kommunerna skulle prata med eleverna inför valet av utbildning, då de vet hur arbetsmarknaden ser ut. En annan idé var att införa arbetslivskunskap i skolan.

- Det finns inga fina eller fula jobb. Hög kvalitet i utbildningen som kan leda till jobb, oavsett hur lång utbildningen är eller vilken typ av utbildning det är. Det är vad som behövs, sade Göran Arrius.

Stärkt kompetensförsörjning, väljer unga fel? Vad styr gymnasievalet? Arrangör Ratio Seminariet ägde rum den 29 juni kl. 13.00 -14.30, se www.ratio.se