Här är utbildningarna som ger bäst chans att få jobb.

Publicerad:

Den som nästa år börjar en utbildning till datavetare, tandläkare eller kiropraktor har mycket goda möjligheter att få jobb om fem år. Det visar Sacos årliga bedömning av arbetsmarknadsläget i rapporten Framtidsutsikter. Avsikten är att ge tiotusentals elever i gymnasiets avgångsklasser ett bättre underlag när de ska välja högskolestudier.

Framtidsutsikter bygger på den unika bedömning som Sacoförbunden gör av det kommande arbetsmarknadsläget på fem års sikt.

- Valet av utbildning är ett av de mest betydelsefulla vägval vi gör i livet. Det egna intresset och hjärtat ska givetvis styra. Men det är också viktigt att veta så mycket som möjligt om arbetsvillkor och karriärmöjligheter, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Fler yrken där prognoserna pekar mot en brist på nyexaminerad arbetskraft år 2016 är bland annat audionom, cytodiagnostiker, psykolog, receptarie och sjukgymnast.

Balans, att det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb, bedöms råda för bland annat agronomer, apotekare, arbetsterapeuter, bibliotekarier, civilekonomer, civilingenjörer, dietister, jurister, tandhygienister och veterinärer.

Medan prognosen pekar mot ett överskott av exempelvis kommunikatörer, beteendevetare och samhällsvetare.

- En akademisk utbildning är en investering för livet. Den ökar chanserna på arbetsmarknaden och ger personlig utveckling. Vi vill bidra till att utbildningsvalet görs medvetet, med öppna ögon. Men det här är prognoser, alltså kvalificerade gissningar. Men ju bättre underlag, desto bättre utbildningsval säger Eva Oscarsson som är Sacos arbetsmarknadsexpert och redaktör för Framtidsutsikter.

- Det är också viktigt att tänka på att ett bristyrke inte alltid är det bästa långsiktiga valet. Att det råder brist kan bero på att få vill ha jobben, kanske på grund av dåligt löneläge och arbetsförhållanden som inte är så attraktiva.

Prognoserna i Framtidsutsikter bygger på kunskaper om utbildning och arbetsmarknad hos Sacos förbund. Bedömningarna kompletterar den yrkes- och utbildningsinformation som finns i rapporten Välja yrke.

Årets upplaga av Framtidsutsikter offentliggörs i samband med Saco Studentmässor som besöks av tiotusentals sista års elever från gymnasiet. Först på Stadionmässan i Malmö den 23 november och sedan på Stockholmsmässan i Älvsjö den 1-2 december.

Totalt har mässorna ungefär 150 utställare, däribland flera Sacoförbund. Över 70 procent av besökarna går på minst ett seminarium under mässan, men många går på fler.

Läs mer om Saco Studentmässor

Frågor:
Göran Arrius, Sacoordförande, 070-649 16 62
Eva Oscarsson, arbetsmarknadsutredare, 073-072 37 49
Pär Karlsson, kommunikatör, 072-2174443
Anders Jonsson, presschef, 070-349 35 72

Nyexaminerades arbetsmarknader år 2016

Brist Balans Överskott
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Cytodiagnostiker
Datavetare
Gymnasielärare i yrkesämnen
Kemist
Kiropraktor
Lärare/Forskare vid universitet och högskolor
Matematiker/Statistiker
Naturvetare inom arbetsmiljö
Naturvetare inom trädgård och landskap
Psykolog
Receptarie
Reservofficer
Sjukgymnast
Tandläkare
 Agronom
Apotekare
Arbetsförmedlare
Arbetsterapeut
Arkitektyrken
Bibliotekarie
Biolog
Brandingenjör
Civilekonom/ekonom
Civilingenjör
Dietist
Fysiker
Geovetare
Högskoleingenjör
Jurist
Jägmästare
Lantmästare
Logoped
Lots
Läkare
Lärare i grundskolans senare år/Lärare i grundskolans tidigare år/Gymnasielärare allmänna ämnen
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Naturvetare inom lantbruk
Naturvetare inom life science
Naturvetare inom miljö
Naturvetare inom skog
Officer
Personalvetare
Sjukhusfysiker
Sjöbefäl
Skogsmästare
Skolledare
Socionom
Specialistofficer
Studie- och yrkesvägledare
Systemvetare
Tandhygienist
Veterinär
Beteendevetare
Hälsovetare
Kommunikatör
Musei- och kulturyrken
Optiker
Samhällsvetare