Sacobloggen

Almedalen

Almedalen

Hur hittar vi framtidens Polhem?

Hur skapar vi förutsättningarna för framtidens Polhemare, det vill säga innovatörer och entreprenörer? Så skulle man kunna sammanfatta de innovativa samtal som arrangeras av Polhem350 under Almedalsveckan. Det är ett projekt som med anledning av 350-årsjubileumet av Polhems födelse vill, jag citerar deras hemsida ”öka teknikintresset och förståelsen för teknikens, innovationernas och entreprenörskapets påverkan på samhällsutvecklingen”. Bakom projektet står bland andra Sveriges Ingenjörer.

Idag fick Saeid Esmaeilzadeh, VD Serendipity Innovations och Camilla Georgsson, ordförande Sveriges förenade studentkårer chansen att prata ostört i 15 minuter vardera, live i Almedalen och direktsänt på webben. Som kontrast till alla hetsiga – eller ännu värre, mesigt samstämmiga – debatter under den här veckan, känns det riktigt behagligt att lyssna till någon som får prata till punkt om ett ämne som han (respektive hon) är engagerad i.

Serendipity Innovations har som affärsidé att skapa nya företag som baseras på akademisk forskning. Saeid konstaterar att företaget har väldigt lite konkurrens. I Sverige produceras mycket kunskap av hög vetenskaplig kvalitet. Men väldigt lite av den kunskapen omsätts i företag. Saeid menar att kunskap är en råvara, den måste förädlas innan den kan säljas på en marknad. Här behöver svenska innovatörer stöd. Om den processen kan underlättas, skulle många fler företag kunna startas. För de företag som startas utifrån projekt på högskolor och universitet är överlevnaden högre en de flesta tror, hävdar Saeid, runt 80 %. Det hade varit intressant att höra lite mer om vilket konkret stöd han ser framför sig.

En annan, lite okonventionell, lösning som Saeid presenterar för att få igång det svenska företagandet är att underlätta för personer från andra länder att komma hit och starta upp företag – drömmen är att Sverige skulle bli som Silicon Valley, dit människor från hela världen söker sig för den kreativa och inspirerande miljön.

Camilla Georgsson utgår från akademin. Hur ska universitet och högskolor bli bättre på att skapa framtidens innovatörer? Hon gör det lite lätt för sig. Om bara högskolerna skulle avskaffa snedrekryteringen, anställa pedagogiskt utbildade och forskarmeriterade lärare, ordna fler tvärvetenskapliga utbildningar och ha bättre samverkan med omgivande samhället, så skulle studenterna känna sig trygga och fria och kunna växa under sin utbildning  och därmed starta företag på löpande band.

Men en sak har hon rätt i: mångfald i både rekrytering och under utbildningen skapar förutsättning för nya idéer att uppstå och utvecklas. Polhem själv var son till en invandrare och arbetade först som dräng och sedan som inspektor och började plugga på universitetet först vid 26 års ålder. Camilla påpekar också det självklara: begreppet anställningsbarhet blir otillräckligt och missvisande när man pratar om innovatörer och entreprenörer.

Så fick Svenskt Näringslivs förslag  en liten känga även i det här seminariet. Undrar vad Polhem skulle tyckt om det.

Här finns information om alla innovativa samtal med Polhem350 i Almedalen.

| 5 juli, 2011 | Inga kommentarer