Sacobloggen

Ossian Wennström

Socialförsäkringar

Varning för dåliga pensionslösningar i kommunerna

Många medlemmar inom landsting och kommuner har fått erbjudanden om att teckna alternativa pensionslösningar, alltså andra lösningar än avtalet KAP-KL. Lösningarna ser olika ut, men har det gemensamt att de är oftast inte till den anställdes fördel.

Jag förhandlar tjänstepensionsavtalet KAP-KL åt Sacoförbunden inom AkademikerAlliansens (16 Sacoförbund inom den landstingskommunala sektorn) och tycker att detta är bekymmersamt.

Vanligen riktas dessa erbjudanden till dem som tjänar mest, exempelvis alla med en månadslön över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket i år motsvarar 34 125 kr. Erbjudandena handlar för det mesta om att byta den förmånsbestämda delen i KAP-KL mot en helt avgiftsbestämd pensionsplan utanför kollektivavtalet.

Det kan naturligtvis kännas smickrande att tillhöra den utvalda ”höglönegruppen”, men i praktiken är det ofta de med höga inkomster som förlorar mest på att byta pensionsplan.

Inom den kvinnodominerade kommunala sektorn är sena lönekarriärer vanligt. Det är ofta först när man blir chef som man får så pass hög lön att man får rätt till förmånsbestämd pension. Och att i dryga fyrtioårsåldern sälja bort sin förmånsbestämda pension kan vara en riktigt usel affär. En tumregel är att ju färre år som återstår till pension desto sämre idé att sälja bort de förmånsbestämda delarna. Den förmånsbestämda planen garanterar en viss andel av de sista årens löner, oavsett vad lönen varit tidigare i livet. Medan en avgiftsbestämd plan är ett resultat av utveckling av värdet för de premier som arbetsgivaren över tid satt av. Den som börjar sent har få år på sig att få ihop ett tillräckligt kapital.

Men även för den som påbörjar en avgiftsbestämd plan tidigt i livet är det osäkert om ett byte lönar sig. Det ser bättre ut för yngre, men inslaget av risk eller chans i en avgiftsbestämd plan är stort. Och det finns inte något skydd mot otur på ”börsen”. Inte heller finns något skydd för den som tvingas lämna arbetsmarknaden i ett läge när pensionskapitalet ”tillfälligt” urholkats i samband med en konjunkturnedgång.

Det är naturligtvis lätt att okritiskt acceptera arbetsgivarens ”generösa” pensionserbjudanden. Ett annat problem är att båda parter, arbetsgivare och anställd, ofta helt är i händerna på de bolag som mer än gärna ställer upp med att genomföra skiften från förmåns- till avgiftsbestämt. Samtidigt passar bolagen på att se till att de genom avgifter får del av de anställdas pensionskapital.

Inom privat sektor har det visat sig att det sällan är lönsamt för den enskilde att byta till liknande pensionslösningar. Så gott som alla större börsbolag har övergett de alternativa pensionslösningarna.

Det finns inget i pensionsavtalet som tillåter alternativa pensionslösningar, förutom för en ytterst liten grupp. Om du arbetar inom en kommun, ett landsting eller i ett Pactaföretag och frågan om alternativ pensionsplan dyker upp, ta då kontakt med ditt fackförbund.

Ossian Wennström, förhandlare inom kollektivavtalet KAP-KL för AkademikerAlliansens räkning. AkademikerAlliansen består av 16 Sacoförbund inom den landstingskommunala sektorn. 

Etiketter:

Ossian_W_149x100_blogg

Ossian Wennström

| ossian.wennstrom@saco.se

Ossian Wennström arbetar som utredare med pensioner och försäkringar på Sacos samhällspolitiska avdelning. Han har också förhandlingsuppdrag för bl.a. AkademikerAlliansen. AkademikerAlliansen består av 16 Saco-förbund och är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn.

Prenumerera – Socialförsäkringar

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Socialförsäkringar? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Pensionsguide – 9 tips inför föräldraledigheten

Akta dig för deltidsfällan. Den kan stå dig dyrt senare i livet. Saco granskar i en ny rapport villkoren för föräldralediga i de största kollektivavtalen på arbetsmarknaden.

Pensionsdjungeln

Pensioner är ett svårt och abstrakt område. Men i takt med att medellivslängden ökat spelar pensionen en allt större roll. Det blir viktigare och viktigare att man skaffar sig kunskaper om sin kommande pension. I skriften" Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln" har Gunnar Wetterberg sammanställt resonemang kring några viktiga frågor inom pensionsområdet.