Sacobloggen

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Rapport överdriver om arbetslösa akademiker

Häromkvällen visade Rapport ett inslag om en tilltagande akademiker­arbetslöshet. ”Fler arbetslösa är akademiker” löd rubriken och den utsagan illustrerades med statistik från Arbetsförmedlingen som visade att andelen med högskoleutbildning bland de arbetslösa ökat från 12 procent 1995 till 27 procent i år.

Det låter givetvis oroväckande, men med tanke på att andelen högskoleutbildade i befolkningen också ökat kraftigt under samma period är det kanske inte så konstigt att alltfler akademiker behöver skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Bättre då att mäta arbetslösheten på vanligt sätt, det vill säga antalet arbetslösa i förhållande till arbetskraften. Enligt EU:s statistikbyrå, Eurostat, var 4 procent av alla med minst två års efter­gymnasial utbildning i Sverige arbetslösa 1995. Några konjunktur­svängningar och inte minst definitionsändringar senare hamnade arbets­lösheten för samma grupp på 3,8 procent ifjol.

Naturligtvis är arbetslös­hetstalen för 1995 respektive 2011 inte helt jämförbara med varandra på grund av att såväl arbetslöshetsbegreppet som utbildnings­klassificeringen ändrats under perioden. Trots det vågar jag ändå påstå att arbetslösheten bland akademiker ligger på ungefär samma nivå idag som 1995. Det intrycket får man inte av inslaget i Rapport.

En akademisk examen har aldrig varit och kommer aldrig att vara en garanti mot arbetslöshet. Däremot minskar den vanligtvis risken för att bli arbetslös. Gräver man vidare i Eurostats statistik för 2011 ser man att arbetslösheten bland dem med gymnasial eller mindre än två års efter­gymnasial utbildning uppgick till lite drygt 7 procent och till hela 17 procent bland dem med högst förgymnasial utbildning. Störst risk för arbetslöshet löper således dem som inte har en fullständig gymnasie­utbildning.

Det är dock inte bara nivån på utbildningen som påverkar arbetslöshets­risken. Utbildningens inriktning är väl så viktig. Det framgår inte minst av Arbetsförmedlingens statistik om arbetslösheten bland akademiker som redovisas på Saco Arbetsmarknadsdata. Det är framför allt personer med konstnärliga eller naturvetenskapliga utbildningar som löper störst risk att bli arbetslösa, medan utbildade inom pedagogik eller hälso- och sjukvård blir arbetslösa i mycket begränsad omfattning.

Den bilden stämmer väl överens med den undersökning om etableringen på arbetsmarknaden som Högskoleverket presenterade i slutet av 2011 och även med en nyligen publicerad studie från Svenskt Näringsliv. Även i de fallen visar det sig att nyutexaminerade akademiker inom humaniora och teologi, konstärligt område samt naturvetenskap har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än de som utbildat sig inom andra områden.

Enligt Svenskt Näringslivs studie var 82 procent av studenterna sysselsatta 6-12 månader efter examen. Av dem hade 67 procentenheter ett kvalificerat jobb. Givetvis vore det önskvärt om fler akademiker arbetade direkt efter examen och dessutom med jobb som motsvarar deras utbildning. Samtidigt kan det mycket väl vara så att många medvetet går in på en lägre nivå eftersom man räknar med att snabbt kunna avancera inom företaget. Positivt är dock att andelen med kvalificerade jobb ökat jämfört med deras tidigare studier. Av någon anledning nämner SN ingenting om det i rapporten.

Jag och min kollega Eva Oscarsson har skrivit ett PM om arbetslösheten för unga akademiker. Läs gärna det.

| 4 april, 2012 | 1 kommentar

Prenumerera – Arbetsmarknad

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Arbetsmarknad? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Kollektivavtal

Vi gillar kollektivavtal. De ger dig bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Lär dig mer om vad ett kollektivavtal är och hur det fungerar.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

LAS i förändring

Debatten om LAS har varit intensiv och ofta polariserad. Turordningsreglerna och principen "sist in – först ut" har blivit en symbolfråga. Ofta saknas en bredare syn som tar hänsyn till den helhet där turordningsreglerna endast är en del.
Skyddsombud - med rätt att göra skillnad är Sacofederationens första gemensamma skyddsombudsundersökning.

Hur mycket kan du om LAS?

Vad vet du om anställningstrygghet? Testa dina kunskaper om LAS här.

Välja yrke

Sacos årliga guide inför valet av eftergymnasial utbildning.
Läs Sacos rapporter om arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö.

Klicka här

för en snabb överblick av ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa