Sacobloggen

Pär Karlsson

Integration

Möjligheternas land eller proppen ur?

Vilket är idag möjligheternas land? USA har länge odlat myten om det fria landet, att det är just där du med dina bara händer kan bygga ett imperium och bli rik. Och visst har amerikaner lyckats att bygga framgångsrika företag med små medel och en bra idé.

Men nu tar många länder upp kampen om både dagens och framtidens talanger. Detta medan USA sedan terrorattentatet den 11 september i viss mån försvårat möjligheterna. Frågan är nu hur Sverige kan attrahera talanger från andra länder. Och vilka grupper är det vi pratar om?

Klart är att efter att 40-talisterna gått i pension kommer vi skrika efter chefer och andra kompetenta personer som kan axla ansvaret i både offentliga sektorn och näringslivet. Färre kommer att försörja fler oavsett hur bra vi lyckas med att attrahera personer från andra länder att flytta till våra breddgrader. Sedan 2008 har vi ett av Europas mest öppna regelsystem för arbetskraftsinvandring. Men det är inte direkt någon anstormning av arbetskraftsinvandrare vid våra gränser. Trots en liten ökning är vi under snittet för OECD-länderna.

Olika undersökningar från både Danmark och Sverige visar däremot att de som tagit steget och flyttat hit trivs väldigt bra. Vi ståtar med närhet till naturen, ren luft, och god infrastruktur. Säkerhet är en annan faktor som hamnar långt upp på listan av fördelar. Vi har professionella arbetsplatser med öppet klimat och platt organisation. Detta har bidragit till att vi kunnat höja vår produktivitet under lång tid. Det finns också stora möjligheter för en medföljande att arbeta. Och vi har en väl utbyggd barnomsorg. Men är det tillräckligt lockande för att bryta upp sin familj och flytta till landet med isbjörnar på gatorna och en lång, mörk och kall polarvinter?

Idag anordnar vi ett seminarium med Svenskt Näringsliv kallat Kampen om talangerna.

Vi har bjudit in ledande personer med erfarenheter från både näringslivet och regeringsarbete för att diskutera vad Sverige har eller vad vi saknar.

En knäckfråga kan vara hur vi för fram det som är bra i Sverige till omvärlden. Handlar det om marknadsföring? Hur arbetar egentligen de svenska företagen med att marknadsföra Sverige? Behöver vi lyfta fram ”ambassadörer” från andra länder som jobbar och trivs här? De är levande bevis på att det är värt mödan att flytta till vårt land för att få ett bra liv i Sverige. Jag ser fram mot en av många spännande debatter och diskussioner i frågan som vi inte kan blunda för. Vem är det som ska hjälpa till att försörja vår ålderdom för det klarar vi inte själva.

Lästips: Debattunderlag för seminariet är den nya rapporten ”Kampen om talangerna – En politik för ökad invandring av högkvalificerad arbetskraft ” som är skriven av Nima Sanandaji från tankesmedjan Captus och Fabian Wallen från Wallen Economics. Finns att ladda ned på Svenskt Näringslivs webbplats.

Pär Karlsson | 17 april, 2012 | Inga kommentarer
Par_149x100_blogg

Pär Karlsson

| par.karlsson@saco.se

Pär Karlsson arbetar som kommunikatör på Sacos kommunikationsavdelning. Han bloggar om frågor som rör integration och arbetsmarknad.

Prenumerera – Integration

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Integration? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Orientering utan karta och kompass

Saco lanserar en ny unik fokusgruppstudie som ger en fördjupad bild av invandrade akademikers information om vägen till svensk arbetsmarknad.

Omstart

Sacos webbsida Omstart är till för dig som är ny i Sverige och har en utbildning från universitet eller högskola. Omstart hjälper dig att hitta ett spännande och kvalificerat arbete i ditt nya land.

Invandrade akademiker är bra för Sverige

Saco står för en öppen migrationspolitik, såväl arbetskraftsinvandring som en generös flyktingpolitik.