Sacobloggen

Maria Ehlin Kolk

Utbildning & forskningHögre utbildning

Ett slag för högre utbildnings användbarhet

Idag och följande tre dagar går SFS, Sveriges Förenade Studentkårer till kongress. SFS har en stolt historia och de senaste veckornas inlägg i debatten kring kvalitetsutvärderingssystemet och begreppet anställningsbarhet tyder på att även framtiden är ljus. Saco Studentråd verkar i SFS bortre fält kring studentfackliga frågor som trygghetssystem och glappet mellan studier och arbetsmarknad. Vår fackliga ingång är unik, SFS kårperspektiv lika så. Många frågor är våra egna, men många är också gemensamma.

Som federation av de akademiska fackförbundens studentsektioner kan vi inte annat än applådera åt SFS nuvarande ordförande Camilla Georgssons inlägg i anställningsbarhetsdebatten. Akademiska yrken kräver alla en vetenskaplig grund att stå på. Dagens sanning är inte huggen i sten utan arbetslivet behöver studenter som kan anpassa sig efter morgondagens villkor. Specifik företagskompetens lärs bäst ut på företaget. Förståelsen och kunskapsbasen byggs i högre utbildning. Viktigt för arbetstagaren, också viktigt för företag. Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar alla. För spetsiga utbildningar underlättar inte direkt en flexibel arbetsmarknad.

Med detta grundantagande så blir debatten kring anställningsbarhet lätt för enspårig. Precis som allt annat i samhället så är det alldeles för lätt att fokusera på det som är lätt att mäta. I en av Umeå Universitets fönster kan man hitta denna lilla installation:

Klart att det är lockande att mäta kvalitet i något som går att räkna. Hur många studenter som går arbetslösa efter utbildning ställt mot hur många som får jobb. Men detta är problematiskt på flera sätt.

Först och främst finns ingen vettig definition på anställningsbarhet. Om det enbart handlar om att studenterna får jobb så har våra lärosäten redan lyckats. Arbetslöshetssiffrorna hos personer med högre utbildning är väsentligen lägre än hos dem med lägre utbildning. 2008 var arbetslösheten hos högskoleutbildade 3,0 procent enligt Statiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar.

Problemet för nyexaminerade är inte att de går utan jobb. Utan att de får fel jobb. Att utbilda sig fem år för att sedan ta ett liknande arbete som man kunnat ta innan utbildningen är otroligt kostsamt både för samhälle och studenten. Studier visar också att om studenten är överkvalificerad för det första jobbet kommer detta ha verkningar hela vägen fram till och med pensionen.

Dessutom är arbetsmarknaden snabbt föränderlig. Att forma detaljerade kunskapsmål för studenter idag leder till att de kommer ut till dagens arbetsmarknad med utbildning för gårdagens. Yrkeslivet är i ständig utveckling. Med en stabil kunskapsbas och ett vetenskapligt tänkande är man rätt rustad för att hantera förändring.

Högre utbildning har också ett viktigt ansvar för att utveckla vetenskapen genom forskning och forma kritiskt tänkande individer åt samhället. Något som är en oerhört viktig bult i ett väl fungerande lärosäte. Men oändligt mycket svårare att mäta.

Att studenter får rätt jobb efter examen gynnar alla. Men begreppet anställningsbarhet är fel väg att gå. Debatten kring ökad samverkan mellan universitet och näringslivet är däremot välkommen. Akademin måste ta ett större ansvar med praktikkurser som ger högskolepoäng och bättre studie- och yrkesvägledning. Samtidigt; om näringslivet vill att studenterna ska förstå vad som krävs av dem som nyexaminerade måste näringslivet vara närvarande under utbildningens gång. Fler handledare till ex-jobb, mer gästföreläsningar och erbjuda fler relevanta sommar- och extrajobb.

Som Sveriges största fackliga studentorganisation vill vi också slå ett slag för utbildningens användbarhet. Önska SFS lycka till på sin kongress och sträcka ut en hand för att driva denna och andra frågor i vårt gemensamma fält tillsammans. En enad studentrörelse är en stark studentrörelse.

Maria_E_149x100_blogg

Maria Ehlin Kolk

| maria.kolk@saco.se

Före detta ordförande för Saco Studentråd 2012. Maria Ehlin Kolk är studentmedlem i Medicine studerandes förbund, MSF, Hon studerar till läkare vid Umeå universitet, och kommer ursprungligen från Stockholm. Maria Ehlin Kolk brinner för och bloggar om ett starkare studentråd och bättre trygghetssystem för studenterna.

Prenumerera – Utbildning & Forskning

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Utbildning & Forskning? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Utbildningskvalitet – vad är det?

Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om just detta och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att studenter ska kunna välja utbildning utifrån kvalitet.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

Saco Studentmässor

Sveriges största yrkes- & utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet.

Saco Studentråd

Saco Studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Klicka på länken för att läsa mer om vilka vi är, vår organisation och våra samarbeten.

Forskningspolitik

Den hållbara forskningspolitiken är en rapport där Saco redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program.

Bloggen Välja yrke

Välja yrke-bloggen handlar om utbildningsval, både för dig som ska söka till gymnasiet och för dig som funderar på vad du ska göra efter gymnasiet.