Sacobloggen

Thomas Ljunglöf

Löner
Portrait of happy family having fun
Arbetsgivarnas förväntningar på hur kvinnor och män agerar med familj och arbete när de skaffar barn behöver förändras. Ett sätt att öka antalet dagar som inte går att överlåta till den andra föräldern i föräldraförsäkringen, skriver Sacos utredare Thomas Ljunglöf och Håkan Regnér.

Familj och småbarn – då tappar kvinnorna mot männen

En av de främsta orsakerna till att kvinnor tjänar mindre än män är att kvinnor är underrepresenterade på högre befattningar. Sacos senaste löneskillnadsstudie visar att det finns löneskillnader som orsakas av skillnader i befattningsnivå i cirka 50 av 76 granskade akademikeryrken. Man brukar säga att det finns ett osynligt tak för kvinnors karriärer, ett glastak som det är svårt att slå igenom. En vanlig förklaring till taket är att arbetsgivare befordrar män före kvinnor på grund av orsaker som kan kopplas till familjen. Det belystes bland annat nyligen i en artikelserie i Svenska dagbladet. Tanken är att arbetsgivaren väljer bort kvinnor för att de antas ta ett relativt större familjeansvar än män. Ansvaret gör det svårt att kombinera familj med karriär.

Offentlig statistik visar att kvinnor står för knappt tre fjärdedelar av dagarna inom föräldraförsäkringen, merparten av VAB-dagarna och arbetar deltid i högre utsträckning än män. I de perspektiven är arbetsgivarens förväntning inte orimlig. Ett problem med den utgångspunkten är att den drabbar alla kvinnor, även de som ännu inte har bildat familj. Unga kvinnor i början av sin karriär får helt enkelt inte samma erbjudanden och möjligheter som unga män för att det antas att de snart kommer att välja familj före karriär. Det vill säga, familjen sätter käppar i karriären långt innan den har börjat.

Det är en sak om arbetsgivare utgår ifrån att kvinnor är hemma när barnen är små, en annan om de utgår ifrån att de kommer ha ansvaret under barnens hela uppväxt. Gäller det bara småbarnsåren kommer familjen att påverka karriärmöjligheter på kort sikt. Ett temporärt karriäravbrott. Gäller det hela uppväxten kan familjen påverka hela yrkeslivet med negativa konsekvenser för livsinkomsterna. Å andra sidan, det betyder ju att familjen har en positiv inverkan på männens karriärmöjligheter och livsinkomster.

I sådana här sammanhang brukar nationalekonomer tala om specialisering i familjen, normer som påverkar val och statistisk diskriminering. Specialisering betyder att det är ekonomiskt mest lönsamt om kvinnan satsar på familjen medan mannen tar hand om karriären. Men en sådan uppdelning kan även ske om det finns normer i samhället som säger att kvinnor och män ska bete sig på det sättet. Det är också möjligt som vi sa ovan att kvinnor inte får samma möjligheter för att de antas ta hand om familjen. Denna statistiska diskriminering medför att kvinnor får lägre löner och sämre karriärmöjligheter eftersom de förväntas göra som kvinnor brukar göra (lång föräldraledighet, deltidsarbete). Så blir resultatet oavsett hur den enskilda kvinnan de facto agerar.

Arbetsgivarnas förväntningar på hur kvinnor respektive män agerar med familj och arbete när de skaffar barn behöver således förändras. Ett steg i den riktningen kan tas genom att öka antalet dagar som inte går att överlåta till den andra föräldern i föräldraförsäkringen.

Det finns studier som visar att familjen påverkar kvinnors och mäns karriärer och på olika sätt. De flesta bygger på data från 1990-talet eller senare och ett fåtal lyfter akademikerperspektivet. Karriären kräver ofta en högskoleutbildning. Därför är det intressant att särskilt granska hur familjebildningen påverkar akademikernas karriärmöjligheter. Det är vår förhoppning att vi kan bidra på det området de närmaste åren.

Relaterat:
Småbarnsåren stoppar karriärkvinnorna
Så skapas lönegapet mellan män och kvinnor
Därför tjänar män mer än kvinnor
168 000 mer i lön efter småbarnsåren

 • http://urbanericsson.myopenid.com/ U Ericsson

  Många kvinnor vill vara hemma under föräldraledigheten.
  Det är inte alls så att män inte vill utan att de inte får.
  Det konstaterade regeringens utredare redan 2006.

 • sacobloggen

  Hej.

  Oavsett om valet att vara hemma frivilligt eller ofrivilligt så får det samma konsekvenser på arbetsmarknaden.

  /Håkan Regnér, Saco 

Hakan_R_149x100_blogg

Håkan Regnér

| hakan.regner@saco.se

Håkan Regnér är docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet och arbetar på Sacos samhällspolitiska avdelning. Han arbetar med frågor som rör lönebildning,  inkomsteffekter av högre utbildning, högskolevalets betydelse för karriärmöjligheterna samt familjebildningens påverkan på inkomster och rörlighet för kvinnor och män. Samma frågor är i fokus i Håkan blogginlägg.

Thomas_L_149x100_blogg

Thomas Ljunglöf

| thomas.ljunglof@saco.se

Thomas Ljunglöf arbetar som statistiker på Sacos samhällspolitiska avdelning. Han ansvarar bland annat för statistiken om arbetslösheten bland akademiker. Thomas bloggar om arbetsmarknadsstatistik.

Prenumerera – Löner

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Löner? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Så mycket kostar jämställda löner

Kolla din livslön

Se interaktiv grafik över livslönen för 36 olika utbildningar.

Saco Lönesök

Saco har tillsammans med 19 Sacoförbund utvecklat Saco Lönesök, Sveriges bästa lönestatistik. Den bygger på löneuppgifter från över 300.000 akademiker.

Så mycket tjänar du på att vara chef

Chefslönepremien för akademiker är 30 procent, visar en ny rapport från Saco. Det motsvarar 10 500 kr/mån på genomsnittslönen 35.500 för icke-chefer.

Livslön

Den samlade lönen och inkomsten under ett helt liv påverkas av en mängd individuella val och politiska beslut. Men vad är det som påverkar och hur mycket? Svaret på dessa frågor hittar du i antologin Livslön, skriven av sex Sacoekonomer.