Sacobloggen

Anders Jonsson

Allmänt
Anders Borg
Moderaterna och finansminister Anders Borg har investerat allt i ekonomisk trovärdighet. Men det som var ansvarigt för 20 år sedan är oansvarigt idag. Det skriver Sacos presschef Anders Jonsson.

Det ansvariga har blivit oansvarigt

Det räcker nu. Det ansvariga har blivit oansvarigt. Överskottsmålet för den svenska ekonomin borde ersättas med ett skuldmål och dagens nivå för statsskulden är alldeles lagom.

Nej, det är inte vänsterpartiets Jonas Sjöstedt eller v:s ekonomiska taleskvinna Ulla Andersson som argumenterar. Det är svensk nationalekonomis altmeister Assar Lindbeck som beskriver hur hans egen konstruktion blivit en tvångströja som tynger den ekonomiska utvecklingen.

För 20 år sedan när regeringen Bildt tagit över efter valet 1991 kraschade den svenska ekonomin rejält. Regeringen tillsatte 1992 Lindbeckkommissionen som efter tre månaders intensivt arbete levererade 113 förslag, varav ungefär hälften fick stor betydelse för den fortsatta ekonomiska och politiska utvecklingen.

Det kanske viktigaste förslaget var det ekonomiska ramverk som borde byggas. Lindbeckkommissionen föreslog en ny budgetlag som satte ett tak för utgifterna som inte departement och riskdagsutskott fick överskrida, ett överskottsmål för de offentliga utgifterna över en konjunkturcykel för att banta statsskulden och en självständig riksbank med en övergripande uppgift, att hålla inflationsmålet.

Allt detta genomfördes ganska omgående och Sverige gick från underskott i bytesbalansen till överskott. Nationen började spara istället för att öka skuldsättningen. Men nu räcker det enligt Assar Lindbeck.

Med en statsskuld som är nere under 40 procent av BNP är det helt galet att fortsätta att spara sex, sju procent per år istället för att investera i det som bygger Sverige starkt för framtiden. Det behövs massor av nya bostäder och förbättrade kommunikationer. När Sverige i praktiken lånar gratis är det vansinnigt att fortsätta med överskottsmålet.

Det gjorde Assar Lindbeck väldigt tydligt när tankesmedjan Fores samlat stora delar av den gamla Lindbeckkommissionen för en summering så här 20 år efter att deras förslag lades fram.

Efter seminariet frågade jag honom vad som vore en lagom nivå på ett skuldmål som ersätter överskottsmålet på en procent av BNP under en konjunkturcykel.

”Dagens nivå är väl alldeles utmärkt. Det räcker att hålla statsskulden som den är idag. Vi behöver inte spara mer nu.”

Paradoxen är att Assar Lindbeck för 20 år sedan var med och skapade ett ramverk som blev så starkt att det nu är svårt att ta sig ur. Själv tycker han att man måste kunna sätta in åtgärder för en tid, som när det är viktigt att minska en skuldbörda, men att man sedan också måste kunna inse att tiderna förändras. Inte minst för att man lyckas uppnå det man föresatt sig. Därför är det oansvarigt att hålla fast vid överskottsmålet idag.

Bland politikerna har dock det ekonomiska ramverket satt sig i sten. Med undantag för vänsterpartiet, som aldrig varit med på ramverksbåten, finns det ingen som törs ifrågasätta överskottsmålet.

Moderaterna och finansminister Anders Borg har investerat allt i ekonomisk trovärdighet. Socialdemokraterna med Stefan Löfven och Magdalena Andersson är livrädda för att bli beskyllda för att vara ekonomiskt oansvariga. En anklagelse som skulle komma som ett brev på Posten från Anders Borg om Magdalena Andersson så mycket som antydde att överskottsmålet blivit obsolet.

Men i själva verket är det alltså Borg och Andersson som är oansvariga. Allt enligt altmeister Assar Lindbeck som en gång i tiden banade väg för det sparande som behövdes då, men inte nu.

När 83-åringar som Lindbeck har intellektuell spänst nog att kunna tänka om önskar man sig att våra ledande politiker också hade det.

Det som var ansvarigt för 20 år sedan är oansvarigt idag.

Anders Jonsson | 18 februari, 2013 | Inga kommentarer
Anders_J_149x100_blogg

Anders Jonsson

| anders.jonsson@saco.se

Anders Jonsson arbetar som senior rådgivare hos Saco och bloggar om aktuella politiska händelser. Anders har lång erfarenhet av den politiska världen som politisk reporter och kommentator på nyhetsplats. Han har bland annat arbetat för SvD, Sveriges Radio, Veckans affärer, Dagens Industri, Expressen, Affärsvärlden och Fokus.

Rapporter

Varje år publicerar Sacos utredare ett flertal rapporter och andra publikationer inom olika sakområden.

Framblick – filmen om Saco