Sacobloggen

Göran Arrius

ArbetsmarknadArbetsrätt
goran_las
Det är dags att sätta klackarna i backen! Det är helt uteslutet att arbetsgivarna ensidigt ska kunna avgöra vem som har rätt kompetens för att vara kvar vid uppsägningar, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Dags att säga ifrån till arbetsgivarna

Det är dags att sätta klackarna i backen. Det är helt uteslutet att arbetsgivarna ensidigt ska kunna avgöra vem som har rätt kompetens för att vara kvar vid uppsägningar och vilka turordningskretsar som ska gälla på arbetsplatsen. De uppgifter som läckt ut via tidningen Arbetet är djupt oroande.

Enligt Arbetet har Svenskt Näringsliv lämnat ett avtalsförslag till PTK i de pågående omställningsförhandlingarna som i praktiken avskaffar grundregeln i las – sist in först ut. Uppgifterna har upprört akademikerförbunden i PTK som anser att lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare blir meningslösa. ”Det kommer helt enkelt inte att finnas något att förhandla om”, säger Ulf Bengtsson, ordförande i Sveriges Ingenjörer till tidningen Ingenjören.

Hans tolkning är att arbetsgivarna kommer att bestämma allt om avtalsförslaget blir verklighet. Facket blir av med sin möjlighet att påverka om paragraf 22 i las om turordningsreglerna inte finns kvar som påtryckningsmöjlighet.

Så kan vi naturligtvis inte ha det. Särskilt inte som avtalsförslaget från Svenskt Näringsliv lagts fram för att lösa problem som i mångt och mycket inte finns. Visst kan det ibland vara problem att få neddragningar att fungera på mindre arbetsplatser. Men på det hela taget fungerar det väl idag. Praxis har anpassats till rådande verklighet på arbetsmarknaden och arbetsgivare och fack kommer nästan alltid överens för att den nödvändiga kompetensen ska bli klar på arbetsplatsen.

Det visade Saco i en rapport som publicerades i våras efter en omfattande studie. Under ett års tid studerade Sacos jurister Lena Maier Söderberg och Helena Larsson tillsammans med vår arbetsmarknadsexpert Eva Oscarsson hur anställningsskyddet fungerar i praktiken.

Slutsatsen var att anställningstidens betydelse för anställningsskyddet försvagats och att verksamheten i stor utsträckning kan behålla den kompetens som krävs. Anställningsskyddet fungerar således mycket bättre än sitt rykte. Problemen i en del mindre företag är i första hand ett informationsproblem.

Istället för att ägna sig åt att formulera avtalsförslag som syftar till att helt avväpna de fackliga förhandlarna borde Svenskt Näringsliv lägga sitt krut på att informera småföretagarna om hur man kan sluta uppgörelser som båda parter kan acceptera.

Det är den svenska modellen. Inte ensidiga diktat. Därför är det dags att sätta klackarna i backen!

Göran Arrius | 29 november, 2013 | Inga kommentarer
Goran_A_149x100_blogg

Göran Arrius

| goran.arrius@saco.se

Göran Arrius är Sacos ordförande. Han valdes på Sacos extra kongress 29 augusti 2011. På bloggen bidrar Göran med inspel och insikter som rör samtliga sakområden.

Prenumerera – Arbetsmarknad

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Arbetsmarknad? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Kollektivavtal

Vi gillar kollektivavtal. De ger dig bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Lär dig mer om vad ett kollektivavtal är och hur det fungerar.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

LAS i förändring

Debatten om LAS har varit intensiv och ofta polariserad. Turordningsreglerna och principen "sist in – först ut" har blivit en symbolfråga. Ofta saknas en bredare syn som tar hänsyn till den helhet där turordningsreglerna endast är en del.
Skyddsombud - med rätt att göra skillnad är Sacofederationens första gemensamma skyddsombudsundersökning.

Hur mycket kan du om LAS?

Vad vet du om anställningstrygghet? Testa dina kunskaper om LAS här.

Välja yrke

Sacos årliga guide inför valet av eftergymnasial utbildning.
Läs Sacos rapporter om arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö.

Klicka här

för en snabb överblick av ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa