Sacobloggen

Ossian Wennström

Socialförsäkringar
facebook-ad-1

Stärkt skydd för tjänstepensionssparare

Sedan den 1 september är det möjligt att flytta tjänstepensionskapital mellan banker och försäkringsbolag som finns med på kommunal sektors tjänstepensionsmarknad.

En viktig anledning till att de fackförbund och arbetsgivarorganisationer som står bakom de kommunala pensionsavtalen kommit överens om att införa flyträtt är att det skärper konkurrensen mellan de bolag som är valbara. Konkurrensen bidrar till bra villkor och låga avgifter för pensionsspararna.

Flytträtten stärker också konsumentskyddet. Det ger arbetstagare en möjlighet att rösta med fötterna om de ledsnar på ett bolag eller om de upptäcker att ett annat erbjuder bättre villkor. Årligen avsätter kommunala arbetsgivare ca 14 miljarder kronor till så kallad avgiftsbestämd tjänstepension. Eftersom flytträtten kan omfatta kapital intjänat ända tillbaka till 1998 kan de flyttbara beloppen vara ansenliga.

Flytträtten är även bra för den som vill samla sitt kapital hos ett eller färre bolag. Inte minst för den som närmar sig pension kan denna möjlighet kan vara värd att överväga, men viktigt är givetvis då att ha koll på bolagets villkor för hur kapitalet ska behandlas under utbetalningsperioden. Exempelvis skiljer sig bolagen åt när det gäller vilka prognosräntor de använder sig av. En prognosränta på noll procent innebär att arbetstagaren normalt får ut högre belopp i slutet av utbetalningsperioden eftersom man då inte tar höjd för den kapitaltillväxt som kan förväntas under utbetalningsperioden. En något högre ränta kan fungera utjämnande så att utbetalningen blir någorlunda lika över hela perioden. Bolagen gör även olika antaganden om fortsatt livslängd. Ju fler år som antas, desto mindre del av kapitalet utbetalas per år.

Det är viktigt att vara medveten om att flytt kostar. Möjligheten till flytt bör därför användas sparsamt. Återkommande flyttar kan urholka pensionens värde. Avgifter för flytt tas lite förenklat ut per bolag som man väljer att flytta från och flyttillfälle. Avgiften ska inte överstiga 800 kronor inklusive den avgift valcentralen tar ut på 240 kr + moms för att administrera flytten, men alla bolag tar inte ut avgifter.

Flytt kan bara initieras av arbetstagaren själv hos antingen www.valcentralen.se  eller www.pensionsvalet.se.

Flytt är frivilligt. Eftersom flytten i sig kostar och det finns stora skillnader mellan bolagens avgifter är det viktigt stå på sig när banker och försäkringsbolag lockar med olika erbjudanden. Det är exempelvis inte ovanligt att banker ställer krav på att man ska vara ”helkund” för att få ett bolånelöfte eller lägre ränta. Det är då mycket viktigt att som konsument se till helheten och rätt värdera de kostnader som ett sådant erbjudande kan vara förenat med. Det är viktigt att vara medveten om att samtidigt som flytträtten stärker de kommunala arbetstagarnas konsumentmakt så blir de intressantare som kunder för banker och försäkringsbolag eftersom det med flytträtten är möjligt att komma åt större kapital än tidigare.

Sedan tidigare har flytträtt för tjänstepension introducerats på privat sektor. På statlig sektor förs diskussioner om ett framtida införande.

————————————-

Fakta för dig som vill flytta:
Flytt kan bara initieras av dig själv genom att du loggar in med e-legitimation på den valcentral som din arbetsgivare har upphandlat. Det finns två valcentraler:

www.valcentralen.se
www.pensionsvalet.se

När en flyttprocess initierats tar valcentralen reda på ditt kapital genom att kontakta bolagen. Inom några dagar får du ett sms eller e-post om att du kan ta del av en sammanställning över flyttbart kapital på valcentralens hemsida. Utifrån denna kan du sedan fatta beslut om vilket kapital du vill flytta och vart. Efter bekräftelse på flytt har du ytterligare tio dagar på dig att ångra ditt beslut, därefter påbörjas flytten. Flytträtten är begränsad till ett flyttillfälle per år. En flytt kan ta upp till 60 dagar att genomföra, men går normalt fortare.

Ossian Wennström | 3 oktober, 2014 | 1 kommentar
Ossian_W_149x100_blogg

Ossian Wennström

| ossian.wennstrom@saco.se

Ossian Wennström arbetar som utredare med pensioner och försäkringar på Sacos samhällspolitiska avdelning. Han har också förhandlingsuppdrag för bl.a. AkademikerAlliansen. AkademikerAlliansen består av 16 Saco-förbund och är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn.

Prenumerera – Socialförsäkringar

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Socialförsäkringar? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Pensionsguide – 9 tips inför föräldraledigheten

Akta dig för deltidsfällan. Den kan stå dig dyrt senare i livet. Saco granskar i en ny rapport villkoren för föräldralediga i de största kollektivavtalen på arbetsmarknaden.

Pensionsdjungeln

Pensioner är ett svårt och abstrakt område. Men i takt med att medellivslängden ökat spelar pensionen en allt större roll. Det blir viktigare och viktigare att man skaffar sig kunskaper om sin kommande pension. I skriften" Fällor och fallgropar i pensionsdjungeln" har Gunnar Wetterberg sammanställt resonemang kring några viktiga frågor inom pensionsområdet.