Sacobloggen

Pär Karlsson

Almedalen
Antligen

Äntligen rätt fokus på invandrade akademiker

Vi är intresserade av mångfald i företaget av främst affärsmässiga skäl. Eon Sveriges VD, Jonas Abrahamsson, sätter fingret på ett viktigt skäl till varför vi står inför ett välkommet genombrott på svensk arbetsmarknad.

Under några dagar på plats i Visby har jag följt ett flertal Almedalssamtal om hur Sverige bättre kan ta tillvarata invandrade på svensk arbetsmarknad. Det känns som att tongångarna nu äntligen skiftat från ett problem till en möjlighet. Saco har under många år försökt rikta ljuset mot frågan om hur vi kan snabba på etableringen och förbättra matchningen av invandrade akademiker. Under lång tid var det svårt att få gehör, mycket svårt. Men nu känns det som något är på väg att hända. Saco, Riksrevisionen, Entreprenörskapsforum med flera har i olika rapporter visat på vinsterna om vi kan minska slöseriet av kompetens som pågår då alltför många invandrade akademiker är arbetslösa eller har fel jobb.

Återupprätta Arbetsförmedlingens förtroende

Att näringslivet med Michael Wolf VD på Swedbank och Eon i spetsen nu konkret samarbetar med Arbetsförmedlingen genom initiativet Äntligen jobb känns som ett startskott för något nytt.  Eller som forskningsminister Helene Hellmark Knutsson uttryckte det:

– Vi måste sluta med Blame-game och istället ta våra respektive ansvar. Samma känsla fanns när Akademikerförbundets SSR  bjudit in Irene Wennemo (S) och Elisabet Svantesson (M) i samtalet Öppet Sverige: hur kortar vi vägen till jobben? De var överens om att det är viktigare att hitta en bred överenskommelse än att fortsätta The blame – game.

Mikael Sjöberg, Gd på Arbetsförmedlingen och Michael Wolf, Vd på Swedbank pratade sig varma om hur företagen och Arbetsförmedlingen tillsammans kan skapa en ny syn och ett återupprättat förtroende för den länge ifrågasatta myndigheten. Samtidigt som såväl Sjöberg som Hellmark Knutsson påpekade att Sverige inte har råd att mista den kompetens som invandrade utgör. Därför måste vi som land bli mycket mer framgångsrika med att matcha nyanlända till rätt jobb. Saco och Sacoförbunden kan bara instämma i detta.

Sacoförbunden driver på

Saco kommer fortsätta att påtala brister för regeringen. Vi kommer också fortsätta att ta egna initiativ för att stötta den stora och viktiga gruppen invandrade akademiker. Peter Larsson från Sveriges Ingenjörer berättade i Eons tält om hur de ruttnade på bilden av att utländska ingenjörer körde taxi och startade mentorskapet för invandrade ingenjörer och att de från början stöttat initiativet Äntligen jobb. Saco och Läkarförbundet med flera Sacoförbund driver på processen i regeringens initiativ om snabbspår för utrikesfödda akademiker. Vi pratar med alla de myndigheter som de nyanlända träffar och vi utbyter kunskap.

Glädjande är att det finns ljusglimtar även i myndigheternas arbete. En samordning håller på att upprättas för att förbättra överlämningen mellan myndigheter som Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, UHR med flera. Mycket återstår och regeringen borde styra detta hårdare men kanske är det islossning på gång i frågan om framtidens kompetensförsörjning och en bättre matchning. Här är de invandrade akademikerna är en viktig pusselbit på svensk arbetsmarknad.

 

 

Pär Karlsson | 1 juli, 2015 | Inga kommentarer
Par_149x100_blogg

Pär Karlsson

| par.karlsson@saco.se

Pär Karlsson arbetar som kommunikatör på Sacos kommunikationsavdelning. Han bloggar om frågor som rör integration och arbetsmarknad.

Prenumerera – Integration

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Integration? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Orientering utan karta och kompass

Saco lanserar en ny unik fokusgruppstudie som ger en fördjupad bild av invandrade akademikers information om vägen till svensk arbetsmarknad.

Omstart

Sacos webbsida Omstart är till för dig som är ny i Sverige och har en utbildning från universitet eller högskola. Omstart hjälper dig att hitta ett spännande och kvalificerat arbete i ditt nya land.

Invandrade akademiker är bra för Sverige

Saco står för en öppen migrationspolitik, såväl arbetskraftsinvandring som en generös flyktingpolitik.