Sacobloggen

Karin Fristedt

ArbetsmarknadArbetsmiljö
av_foreskrift
Idag presenterar Arbetsmiljöverket nya föreskrifter som innehåller krav på arbetsgivarens arbetsmiljöarbete beträffande arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Foto: Arbetsmiljöverket

En glädjens dag– ett kliv framåt för arbetsmiljöarbetet

Idag är en glädjens dag! För idag den 22 september fattar Arbetsmiljöverkets generaldirektör beslut om de kommande nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna innehåller krav på arbetsgivarens arbetsmiljöarbete beträffande arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling.

Redan för 35 år sedan var frågan uppe till diskussion. Då, år 1980, utfärdades de allmänna råd som fortfarande gäller på området, ”Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön”. Den gången blev det ingen föreskrift. Fler försök har följt, det senaste 2004, men inte heller då blev det någon föreskrift.

Jag tycker att det finns nog så många anledningar till att det äntligen är dags.

För arbetslivet har ju förändrats under dessa 35 år. En del arbetsmiljörisker har minskat, andra har ökat. Arbetsmiljöproblem ser olika ut beroende på yrke, sektor, bransch och kön. Men tydligt är att de organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön, har blivit mer centrala.

Många tjänstemän befinner sig idag i det gränslösa arbetslivet med krav på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid. Arbete var som helst, när som helst, hur mycket som helst. Andra arbetar inom kontaktyrken med psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Den emotionella belastningen är hög, och samtidigt upplever man att allt mindre tid går till själva kontakten och alltmer till dokumentation och administration. Även mobbning är ett alltmer uppmärksammat problem.

Intresset för dessa föreskrifter är verkligen stort bland Sacos medlemsförbund. När förslaget var ute på remiss förra hösten skrev över hälften av förbunden remissvar. Och nu får Sverige äntligen en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö!

Även om föreskriften har sina begränsningar, är det åtminstone en början. För det är hög tid att ta nästa steg, att göra det mer självklart att också dessa frågor ska komma upp på dagordningen tillsammans med de fysiska arbetsmiljöfrågorna. Föreskrifterna kan bli ett nytt verktyg och ett bra stöd i detta.

Om 6 månader är det dags, då träder den nya regleringen i kraft. Då är det dags för arbetsgivare, förtroendevalda, chefer och skyddsombud att realisera tanken med föreskrifterna. Och då tror jag verkligen att vi alla måste hjälpas åt.

Vi är många som behöver få betydligt mer kunskap om hur vi ska jobba med dessa frågor. Men med en vägledning för att underlätta användningen av föreskrifterna, med råd och rekommendationer och med olika konkreta verktyg och stöd kommer vi säkert att lyckas!

En god organisatorisk och social arbetsmiljö är ett strategiskt instrument för utveckling av människor och samhälle. Arbetsmiljö handlar om arbetstagares hälsa, arbetsglädje och utveckling men också om innovation, konkurrens och tillväxt. Människor som mår bra på arbetet presterar helt enkelt bättre och håller längre.

Föreskriften är bara några ord på ett papper men om vi väljer att tro att de kan göra skillnad, att de kan starta en dialog om de frågor som för oss akademiker är de mest centrala inom arbetsmiljöområdet, kan vi tillsammans komma framåt.

Jag väljer att tycka att detta är en glädjens dag!

***

VILL DU LÄRA DIG MER OM DEN NYA FÖRESKRIFTEN? Kom till Sacos frukostseminarium på Skyddsombudens dag, 21/10! ANMÄLAN HÄR.

Karin Fristedt | 22 september, 2015 | Inga kommentarer
Karin_F_2012_149x100_blogg

Karin Fristedt

| karin.fristedt@saco.se

Karin Fristedt arbetar som utredare inom arbetsmiljö. Hon bloggar om viktiga förutsättningar för att må bra och kunna utvecklas i arbetslivet.

Prenumerera – Arbetsmarknad

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Arbetsmarknad? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Kollektivavtal

Vi gillar kollektivavtal. De ger dig bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Lär dig mer om vad ett kollektivavtal är och hur det fungerar.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

LAS i förändring

Debatten om LAS har varit intensiv och ofta polariserad. Turordningsreglerna och principen "sist in – först ut" har blivit en symbolfråga. Ofta saknas en bredare syn som tar hänsyn till den helhet där turordningsreglerna endast är en del.
Skyddsombud - med rätt att göra skillnad är Sacofederationens första gemensamma skyddsombudsundersökning.

Hur mycket kan du om LAS?

Vad vet du om anställningstrygghet? Testa dina kunskaper om LAS här.

Välja yrke

Sacos årliga guide inför valet av eftergymnasial utbildning.
Läs Sacos rapporter om arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö.

Klicka här

för en snabb överblick av ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa