Sacobloggen

Anders Jonsson

Internationellt

Parodi på demokrati

En obligatorisk bolagsskatt på EU-nivå på minst 25 procent. Lagstadgad minimilön i alla länder på EU-nivå.

Två frågor som är toppen på isberget i den kulturkrock som blivit tydlig på Europafackets kongress i Paris.

Mellan skål och vägg och även stundtals i plenisalen är irritationen påtaglig. Kongressen skriver orealistiska önskelistor. ”De tror säkert på tomten” är ett av de omdömen som kan höras i korridorerna.

Slutsatsen är att Europafacket inte blir särskilt trovärdigt när besluten som tas är önskedrömmar och inget annat. Det är främmande för de nordiska facken vars livsluft är att nå så bra kompromisser som möjligt i förhandlingar.

Ett sådant orealistiskt beslut är kravet på en obligatorisk bolagsskatt i alla EU-länder ”på minst 25 procent”. Här hade styrelsen först föreslagit ”på kanske 25 procent”, men ändrade sig kort före kongressen.

Det hjälpte inte att Sacos ordförande Göran Arrius talade om vikten av att beskattningen ska fortsätta att vara en nationell angelägenhet. Efter kaosartade turer gick det bättre i omröstningen om minimilöner där de svenska centralorganisationerna gjorde gemensam sak.

─ Lönebildningen måste också fortsätta att vara en nationell fråga. Löner ska sättas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter som sluter kollektivavtal. Politikerna ska enbart stifta lag om minimilöner om fackföreningarna så begär. Det är som ni vet oerhört viktigt för oss i de nordiska länderna. Lagstiftning riskerar att skada vår förhandlingsmodell, förklarade Göran Arrius.

TCO:s Eva Nordmark talade om vikten av partsautonomi och av att visa ömsesidig respekt för varandras lönemodeller.

LO:s Karl-Petter Thorwaldsson dundrade fram samma budskap:

─ Vi har aldrig sagt nej och gått emot lagstadgade minimilöner och sagt nej till lagstiftning i ett annat land. Men vi måste få behålla vår modell och förhandla om lönerna utan lagstiftning. Vi måste få ha vår särart kvar!

Så blev det också efter total förvirring i omröstningen när förslaget om en gemensam lagstadgad mekanism för minimilöner i alla europeiska länder plötsligt drogs tillbaka. Därmed beslutade kongressen att lagstadgade minilöner ska införas i de länder där fackföreningarna vill ha det så. Ombuden från de nordiska fackföreningarna kunde pusta ut ännu en gång i den strid som ständigt poppar upp i Europafacket.

Beslutet togs sedan beslutsordningen ifrågasatts och stämningen på kongressen är stundtals nästan aggressiv gentemot kongresspresidiet. Europafackets avgående ordförande spanjoren Ignacio Fernández Toxos buades ut vid omröstningen om minimilönerna. Hans sätt att leda förhandlingarna och beslutsfattandet lämnar mycket i övrigt att önska. Det har varit minst sagt rörigt med otydliga propositionsordningar och beslut som förhalats. En ordning som skulle vara helt omöjlig på en facklig kongress i något av de nordiska länderna. Många skojar resignerat om kongressen som en ”Parodi på Demokrati”.

─ Jag beklagar att det har blivit på det här viset. Från de nordiska facken kommer vi nu att fundera på vad vi kan göra och driva för att förbättra demokratin på nästa kongress. Grunden för demokratiska beslut är ju att de som röstar förstår vad de röstar om, säger Göran Arrius.

─ Ett sätt skulle kunna vara att kongressen utser en fristående, erfaren mötesordförande. Det skulle dessutom ha fördelen att styrelsens ordförande skulle ha möjlighet att uttala sig i debatten och argumentera för styrelsens förslag.

Anders Jonsson | 1 oktober, 2015 | Inga kommentarer
Anders_J_149x100_blogg

Anders Jonsson

| anders.jonsson@saco.se

Anders Jonsson arbetar som senior rådgivare hos Saco och bloggar om aktuella politiska händelser. Anders har lång erfarenhet av den politiska världen som politisk reporter och kommentator på nyhetsplats. Han har bland annat arbetat för SvD, Sveriges Radio, Veckans affärer, Dagens Industri, Expressen, Affärsvärlden och Fokus.

Prenumerera – Internationellt

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Internationellt? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Fackliga Brysselkontoret på Facebook

Fackligt.eu

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som huvuduppgift att bevaka samarbetet i EU och stödja organisationernas och deras medlemsförbunds arbete för en europeisk politik som motsvarar löntagarnas intressen och behov. På fackligt.eu kan du läsa nyheter från det fackliga Brysselkontoret.

Saco skriver under internationell facklig kampanj

Utländska arbetare i Qatar saknar arbetsrättsliga rättigheter. Eftersom landet ska arrangera fotbolls-VM 2022 och inför detta bygga en rad nya arenor måste vi uppmärksamma det här problemet.

Europaportalen

är webbtidningen om EU och Europa.