Sacobloggen

Åsa Ehinger Berling

Internationellt

TTIP skrämmer försvagade fack i EU

I förrgår kom nyheten om att USA och ett antal asiatiska länder har slutit ett nytt handelsavtal, TPP. Det är inget litet område som berörs; de länder som avtalet omfattar står tillsammans för 40 procent av världens BNP. I Europa hoppas Kommissionen nu att frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA (TTIP) ska få förnyad fart.

De svenska facken har länge varit förespråkare för frihandel, och vi ser i huvudsak positivt på TTIP. Vi har självklart ett antal viktiga krav som vi vill se uppfyllda, framförallt när det gäller grundläggande fackliga rättigheter och att det demokratiska beslutsfattandet inte ska inskränkas. Vi vill att TTIP ska sätta en standard för världen som är bättre än vad TTP gör. Framför allt är vi övertygade om att frihandel gynnar svensk tillväxt, och därmed i förlängningen också svenska arbetstagare.

Men ute i Europa har vi allt svårare att hitta meningsfränder. På Europafackets kongress i förra veckan hölls ett sido-event om förhandlingarna om både TTIP och TISA (ett multilateralt tjänsteavtal som också förhandlas just nu). ”Det finns inte en arbetare i hela Europa som är för några frihandelsförhandlingar” dundrade en brittisk kollega, och fick stöd av de flesta i rummet.

Det här är en omsvängning. Europafacket har tidigare välkomnat frihandel, även om man också där har ställt krav på fackliga rättigheter i de länder som EU förhandlat avtal med. Storbritannien har tidigare varit en i princip frihandelsvänlig nation, men brittiska facket TUC är nu häftiga motståndare till TTIP. I Tyskland, som räknas till de länder som har mest att vinna på TTIP, har facken också svängt och motarbetar avtalet med stor frenesi. Det är bara de nordiska länderna som fortfarande försöker argumentera för frihandel i allmänhet och TTIP i synnerhet. Vår utgångspunkt är att ökad protektionism aldrig har varit någon framkomlig väg till ökad tillväxt och sysselsättning i det långa loppet. Men Norden står allt mer isolerade i Europafacket.

Det är möjligt att det vi ser är en reaktion på fackens minskade inflytande i Europa. I krisens spår har facken tagit stryk; löner har sänkts och kollektivavtal har rivits upp. Medlemstalen minskar på många håll i Europa, och den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter uteblir i många fall helt. Det står i stark kontrast till Norden och Sverige, där organisations-graden fortfarande är hög, och samarbetet med arbetsgivarna i de flesta fall fungerar bra. Här har vi också fungerande trygghetssystem, som hjälper den som blir arbetslös att hitta nytt jobb när utländsk konkurrens stänger företag.

Men om det nu är så att det krävs starka fack för att se värdet i frihandel, så är lösningen ju inte att vi stämmer in i den frihandelskritiska kören i EU. Det vi behöver göra är att förklara – både för dem som förhandlar och för näringslivet i stort – att fackligt stöd för frihandelsförhandlingar kräver att facken är tillräckligt starka för att garantera trygghet för arbetstagarna även i utländsk konkurrens. Se där en nöt för Kommissionen att bita i.

Etiketter:

AsaEB_149x100Blogg

Åsa Ehinger Berling

| asa.ehinger.berling@saco.se

Åsa Ehinger Berling arbetar med internationella frågor på Saco. Åsas blogginlägg handlar om Sacos arbete i Europafacket och i övriga världen.

Prenumerera – Internationellt

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Internationellt? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Fackliga Brysselkontoret på Facebook

Fackligt.eu

LO:s, TCO:s och Sacos gemensamma Brysselkontor har som huvuduppgift att bevaka samarbetet i EU och stödja organisationernas och deras medlemsförbunds arbete för en europeisk politik som motsvarar löntagarnas intressen och behov. På fackligt.eu kan du läsa nyheter från det fackliga Brysselkontoret.

Saco skriver under internationell facklig kampanj

Utländska arbetare i Qatar saknar arbetsrättsliga rättigheter. Eftersom landet ska arrangera fotbolls-VM 2022 och inför detta bygga en rad nya arenor måste vi uppmärksamma det här problemet.

Europaportalen

är webbtidningen om EU och Europa.