Sacobloggen

Göran Arrius

Flyktingmottagandet
goran_las
Mitt råd till ansvariga politiker är att lyssna in akademikernas synpunkter och ta deras oro på allvar, skriver Göran Arrius.

Ta akademikernas oro på allvar

I går var en dramatisk dag. När regeringen kallade till pressträff klockan 15 så innebar det en kraftig omsvängning för svensk migrationspolitik.

Några timmar tidigare befann jag mig på Migrationsverket i Malmö för att lyssna in personalens syn på den rådande situationen. Och det var en oerhört pressad skara akademiker som mötte mig på enheten vid Jägersro. Akademiker som vittnade om en organisation som slits isär, anställda som bokstavligen går på knäna och en frustration som nästan går att ta på.

Eller som en av handläggarna sa: ”Det är oerhört tungt just nu. Jag har aldrig sett så många gråta på en arbetsplats som jag gör nu”.

En annan har tvingats belägga sig själv med ”nyhetsförbud”. Hon vägrade helt enkelt att ta del av nyheter utanför arbetstid för att kunna skärma av misären hon utsätts för under dagarna. ”Annars skulle jag bryta ihop totalt.”

Andra hade börjat jobba i maj, men ännu inte hunnit få någon utbildning för att kunna utföra det som de anställts för. I stället sitter de och ”sorterar papper”, som de sammanfattade. Kompetensutvecklingen är satt på undantag och folk tar inte längre tjänstledigt för att prova på andra saker. I stället säger de upp sig.

På ett halvår har övertiden ökat med 800 procent. Vissa enheter vittnade om sjuktal på 17-18 procent. Det säger sig självt att en sådan situation sedan länge har passerat vad som är hållbart.

Handläggarnas bristande arbetsmiljö kan även utgöra en risk för rättsäkerheten. Att sitta och bestämma om en person ska få stanna i landet eller ej när du är totalt utmattad är direkt olämpligt.

Landet befinner sig just nu i ett exceptionellt svårt läge. Sedan i september har det kommit 80 000 asylsökande till Sverige, lika många som under det tidigare rekordåret 1992 när situationen på Balkan var som värst. De som i praktiken får den akuta situationen att fungera är landets akademiker. Lärare, socialsekretare, handläggare, arbetsförmedlare och skolledare för att bara nämna några yrkesgrupper.

Personalen i Malmö hade en rad olika förslag på åtgärder för att lindra bördan. Konstruktiva förslag som i mitt tycke framstod som fullt genomförbara.

Mitt råd till ansvariga politiker är därför att lyssna in akademikernas synpunkter och ta deras oro på allvar. För att mottagandet och den efterföljande integrationen ska fungera så måste akademikerna få förutsättningar att göra sitt jobb. De behöver en arbetsmiljö som tar till vara på deras fulla potential och en organisation som visar uppskattning och tacksamhet.

Som akademiker är du hängiven ditt arbete. Du är villig att utså mycket för du har alltid den större bilden i åtanke, du ser till det allmännas bästa. Men du kan inte utstå hur mycket som helst.

Jag är rädd för att vi på vissa håll nu är på väg att gå över den gränsen.

Göran Arrius | 25 november, 2015 | Inga kommentarer
Goran_A_149x100_blogg

Göran Arrius

| goran.arrius@saco.se

Göran Arrius är Sacos ordförande. Han valdes på Sacos extra kongress 29 augusti 2011. På bloggen bidrar Göran med inspel och insikter som rör samtliga sakområden.

Orientering utan karta och kompass

Saco har granskat hur det är att komma till Sverige som akade­miker och försöka orientera sig fram till den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen visar att många får lov att orientera utan både karta och kompass.

Saco förslag för ett Sverige som integrerar akademiker effektivt

I Sverige finns akademiker från hela världen som är utbildade till och har arbetat som bland annat ekonomer, läkare, lärare, ingenjörer och socialarbetare. Allt för ofta förminskas dessa personers ämnes- och yrkeskunskap enbart på grund av att de inte har en svensk utbildning och ännu inte talar svenska. Sverige har allt att förlora på detta.