Sacobloggen

Pär Karlsson

Integration
Restad_gard-670x335
Restad gård är Sveriges största asylboende och ligger strax utanför Vänersborg

Nu har de väntat länge nog

Att vänta är en frustrerande sysselsättning. En väntan, där du dessutom inte får en meningsfull tillvaro och där din framtid i landet är högst oviss, är ännu värre. Förmodligen kommer de som söker asyl nu att få vänta närmare ett år att få sin asylansökan prövad av Migrationsverket. Med en så lång väntan krävs förändringar i mottagningssystemet.

I går tog jag tåget till Sveriges största asylboende, Restad gård utanför Trollhättan. Jag blev inbjuden av ett antal engagerade trainees från företaget GKN Aerospace som driver ett projekt med syftet att underlätta integrationen för flyktingar med ingenjörsbakgrund in i det svenska samhället. Genom  föreläsningar från myndigheter, organisationer, företag och teknikstugor vill initiativtagarna att det ska kunna mynna ut i praktikplatser eller i bästa fall ett kvalificerat  jobb för de nyanlända. Men de påpekar att det är en hjälp till självhjälp. De ordnar en arena, en marknadsplats där arbetsgivare och de nyanlända akademikerna kan mötas. De ville att jag skulle föreläsa med utgångspunkt från Sacos satsning Omstart – webbportalen som samlat information för nyanlända akademiker på ett ställe, med unik information och tips om 60 olika akademikeryrken och utbildningar.

Mötet med ett tjugotal ingenjörer blev lärorikt och starkt. Att öga mot öga prata med personer som flytt från krig men som inte kan vänta på att få börja ett nytt liv, lära sig svenska och hitta ett jobb i linje med sin utbildning och erfarenhet gjorde såklart stort intryck. Jag blev stärkt i min uppfattning och Sacos syn att vi måste sätta in insatser snabbare. Vår ambition måste vara att så fort som möjligt påbörja resan mot ett jobb för den som är nyanländ. Att invänta ett besked om uppehållstillstånd maler ned individers drivkrafter och hopp och försenar givetvis integrationen och inträdet på arbetsmarknaden avsevärt. Om det skulle leda till att vi utbildar några i svenska som sedan får avslag på sin asylansökan är inget större problem jämfört med alternativet. Att alla som får stanna tvingas till en lång meningslös väntan.

Stort behov av bättre vägledning

Jag blev också övertygad om behovet av en bättre utbyggd vägledning. Såväl yrkes- som studievägledning är vitalt för att en nyanländ ska hitta rätt i den svenska djungeln av myndigheter och andra viktiga instanser och organisationer i samhället. Idag är vår mottagningsapparat uppbyggd för den som har kunskap om vilka myndigheter som gör vad. Så är givetvis inte fallet för den som kommer hit och som dessutom inte kan språket. Det är oerhört svårt att hitta rätt i den djungel som Sverige framstår som och som ett antal akademiker vittnar om i Sacorapporten – Orientering utan karta och kompass.

Positivt är dock att det idag finns väldigt många lovvärda och välfungerande initiativ som exemplet i Trollhättan. Att allt fler arbetsgivare nu inser potentialen hos nyanlända akademiker och att de kanske faktiskt kan påbörja sin validering eller till och med få en anställning innan de kan flytande svenska är också ett stort steg framåt. Nackdelen med en regionalt skiftande struktur av tidsbegränsade program och projekt är att den är ytterst svår att informera om och värdefulla erfarenheter tas inte tillvara och sprides inte över landet. Myndigheterna känner tyvärr inte till de olika regionala eller lokala initiativ och program som kommer och går. För att råda bot på informationsöverflödet måste nästa steg vara att bygga konkreta program och inrätta ett system av vägledare i hela landet som känner till de olika initiativ som finns att tillgå såväl i regionen som nationellt. De flesta myndigheter och politiker som vi pratar med har äntligen fått upp ögonen för det som Saco länge har påtalat i olika rapporter och debattartiklar. Vi måste ta bättre vara på de som kommer till vårt land med såväl hög utbildning som värdefull erfarenhet. Om inte kommer vi fortsätta att slösa bort såväl människors drivkraft och potential samt gå miste om värdefull kompetens som kan bidra till Sveriges utveckling och välstånd.

Regeringen bör därför se över landskapet och ta vara på och sprida de välfungerande permanenta system och insatser som finns. Ett exempel är yrkesinriktad Sfi kallat SFX som sedan många år finns i Stockholms län. De ansvariga skulle kunna och är även intresserade av tanken på att bedriva fjärrundervisning för de delar av landet som inte har kunskapen eller antalet studenter som krävs för att språkundervisa med fokus på exempelvis ingenjörer eller jurister. I Stockholm finns den kunskapen och erfarenheten. Varför inte ta vara på den? Det är hög tid att sänka den långa etableringstiden för invandrade akademiker. Detta kan vi göra genom att Regeringen ser över hur detta skulle kunna finansieras och organiseras.

Om vi kan korta tiden med meningslös väntan skulle det nästa gång också vara lättare att möta blicken hos de ivriga akademiker på ett asylboende som inget hellre vill än att starta sitt nya liv. De vill helt enkelt inte vänta i onödan på en Omstart. I väntan på dessa politiska beslut tog jag det som min uppgift att peppa dem till att göra andra saker som kan påbörjas innan de fått uppehållstillstånd. Som att läsa  en enskild kurs i svenska på ABF och även andra kurser som matlagning. Då kan de också starta sin resa in i det svenska samhället genom att testa att prata svenska, fika och umgås även med personer som inte är handläggare på en statlig myndighet. Jag uppmanade dem också att alltid testa att skicka in sina handlingar till UHR.  Att alltid själv försöka om de kan få svar från olika myndigheter även om någon bekant sagt att det inte fungerar. Budskapet är att inte lita på hörsägen, ta kommandot i din resa mot en etablering såväl i samhället som på arbetsmarknaden. De var otroligt tacksamma och nyfikna. Att en facklig organisation kunde göra så mycket för akademiker var helt ny kunskap för dem. Om några veckor kommer Sveriges ingenjörer föreläsa för samma grupp av ingenjörer och bland annat prata om sitt mentorskapsprojekt. Förhoppningsvis kan flera i gruppen då starta sin resa mot ett jobb som ingenjör i Sverige med hjälp av en ingenjörsmentor.

Pär Karlsson | 14 december, 2015 | Inga kommentarer
Par_149x100_blogg

Pär Karlsson

| par.karlsson@saco.se

Pär Karlsson arbetar som kommunikatör på Sacos kommunikationsavdelning. Han bloggar om frågor som rör integration och arbetsmarknad.

Prenumerera – Integration

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Integration? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Orientering utan karta och kompass

Saco lanserar en ny unik fokusgruppstudie som ger en fördjupad bild av invandrade akademikers information om vägen till svensk arbetsmarknad.

Omstart

Sacos webbsida Omstart är till för dig som är ny i Sverige och har en utbildning från universitet eller högskola. Omstart hjälper dig att hitta ett spännande och kvalificerat arbete i ditt nya land.

Invandrade akademiker är bra för Sverige

Saco står för en öppen migrationspolitik, såväl arbetskraftsinvandring som en generös flyktingpolitik.