Sacobloggen

Kristin Öster

Utbildning & forskningSaco Studentråd
pressbild_kristin_oster_670x335
För att vända utvecklingen i högskolan har samtliga inblandade parter ett ansvar, skriver Saco studentråds ordförande Kristin Öster.

Utbildningen har reducerats till en kassako

 

Dick Harrison lyfte igår en dyster verklighet inom den högre utbildningen. Att studentkårernas inflytande skulle vara orsaken till sjunkande kvalitet är givetvis en absurd analys. Med det sagt är det positivt att  debatten om utbildningskvalitet återigen tagit fart.

Vi studenter investerar flera år av våra liv i högskolan eftersom vi förväntar oss att få stort utbyte från utbildningar av hög kvalitet. Verkligheten ser tyvärr inte alltid så ut. Mycket av det Dick Harrison beskriver känner jag igen från min egen utbildning och personer i min närhet. Prestationskraven är ofta låga, studenter vill veta vad som kommer på tentan och det har gått att komma oförberedd till obligatoriska seminarier. Men det är inte studenterna som sänker utbildningens kvalitet.

Att studenter efterfrågar tentamensfrågor är många gånger ett symtom på att kursernas mål och syfte är otydligt. Istället för att lindra symtomen genom att sänka kraven måste lärosätena stärka upp kvaliteten på undervisningen genom ett tydligare kursupplägg.

Problemet är att den högre utbildningen är underfinansierad och nedprioriterad. Forskningen står i fokus för verksamheten vilket gör att utbildningen alltför ofta kommer i andra hand. Antalet studenter har ökat kraftigt samtidigt som utbildningspengen urholkas. Det har lett till att studenterna, istället för att ses som en tillgång, har reducerats till en kassako.

För att vända utvecklingen har samtliga inblandade parter ett ansvar.

Regeringen måste se till att avsätta tillräckligt med resurser för att stärka kvaliteten i den högre utbildningen. Humaniorastudenter ska inte behöva acceptera 4 timmars lärarledd tid i veckan. Resurstilldelningssystemet behöver ses över i grunden och regeringen måste våga gå in och skärpa kraven i de fall när högskolorna inte sköter sitt uppdrag.

Universitetslärare behöver pedagogisk utbildning och tillräckliga resurser för att planera sina kurser för en större och bredare grupp studenter. Incitamenten att fokusera på undervisning behöver bli starkare. Det är dags att slopa förlegade undervisningsformer och elitistiska synsätt. Ut med griffeltavlorna. In med en världsledande pedagogik och välfungerande arbetsanknytning.

På samma sätt har studenterna ett ansvar att tillägna sig en god studieteknik och att avsätta tillräckligt med tid åt sina studier. De har ett ansvar att driva kvaliteten framåt genom att ställa krav och att fylla i kursutvärderingar. Men när hårt arbete varken premieras eller stimuleras på flera utbildningar så är det inte mer än rationellt att studenterna fokuserar på annat än sina studier.

Kvalitetsfallet inom den högre utbildningen bådar inte gott för Sverige som kunskapssamhälle. Vi behöver ett nytt fokus inom utbildningspolitiken där kvalitet står högst på dagordningen.

Kristin Öster | 27 januari, 2016 | Inga kommentarer
kristin2013 blogg 2

Kristin Öster

| kristin.oster@saco.se

Kristin Öster är sedan december 2014 Saco studentråds ordförande. Kristin har tidigare suttit som ledamot i Psykologförbundets Studeranderåd. Kristin läser till psykolog på Karolinska Institutet där hon skriver en kandidatuppsats om självkänsla och utbrändhet bland högskolestudenter.

Prenumerera – Utbildning & Forskning

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Utbildning & Forskning? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Utbildningskvalitet – vad är det?

Utbildning ska hålla hög kvalitet. Men vad är utbildningskvalitet och hur ska den säkras och höjas på sikt? Denna rapport handlar om just detta och om hur utbildningssystemet bör kompletteras för att studenter ska kunna välja utbildning utifrån kvalitet.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

Saco Studentmässor

Sveriges största yrkes- & utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet.

Saco Studentråd

Saco Studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Klicka på länken för att läsa mer om vilka vi är, vår organisation och våra samarbeten.

Forskningspolitik

Den hållbara forskningspolitiken är en rapport där Saco redogör för vad som bör ingå i ett bra forsknings- och innovationspolitiskt program.

Bloggen Välja yrke

Välja yrke-bloggen handlar om utbildningsval, både för dig som ska söka till gymnasiet och för dig som funderar på vad du ska göra efter gymnasiet.