Sacobloggen

Karin Fristedt

ArbetsmarknadArbetsmiljö

En strategi för arbetsmiljö –framåt men vart?

Igår presenterade regeringen sin nationella arbetsmiljöstrategi, ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020”. Som en av arbetsmarknadens parter har Saco naturligtvis fått lämna synpunkter på vad vi tycker är viktigt att en strategi innehåller. Men även för oss var det lite spännande igår, då vi inte hade sett något av strategin i skrift tidigare.

Även om det fortfarande finns en hel del fysiska arbetsmiljöproblem kvar är det ändå de psykosociala arbetsmiljöproblemen som dominerar för Sacos förbunds medlemsgrupper. Därför är naturligtvis förslag som bemöter dessa problem önskvärda för Sacos del. Så, vad omfattar då strategin och vad saknas?

Saco instämmer i att vi behöver verka för ett hållbart arbetsliv och lyfta de psykosociala frågorna, två av de prioriterade områdena i strategin. Men trots viktiga områden och konkreta förslag saknar vi helhetsperspektivet och hade önskat en strategi med en tydligare riktning och vision för helheten i arbetsmiljöpolitiken. Var vill vi vara om 5 år? Vilka mål ska vi nå?

Men det är bra att det finns konkreta förslag och bl.a. uppskattar Saco att:

  • En kunskapsöversikt ska göras om nya sätt att organisera arbete och hur den påverkar arbetsmiljön ex. olika digitala organisationsformer. En utredning ska också tillsättas för att kartlägga det moderna arbetslivets utmaningar och om dessa kräver regelförändringar angående ex. arbetsmiljöansvaret
  • Arbetsmiljöverket ska lyfta frågan om arbetstid utifrån arbetsmiljöperspektivet genom information och tillsyn kopplat till den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • En utredare ska ta fram ett förslag på hur ett Nationellt centrum för kunskap och utvärdering av arbetsmiljö ska inrättas och utformas (även om det ska ske ”inom ramen för befintliga resurser inom området”, vilket är problematiskt)

I strategin finns fler förslag med goda ambitioner. Saco är naturligtvis för en nollvision för dödsolyckor, men vi menar att det vore önskvärt att ta ett lite bredare grepp och även inkludera allvarliga arbetssjukdomar/andra arbetsrelaterade dödsfall. Arbetsmiljöverket släppte en rapport 2010:3 Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige. Analysen som görs i den tyder på 800 arbetsrelaterade dödsfall i cancer, lungsjukdom eller hjärtinfarkt i åldrarna 25-74 varje år. Arbetsmiljöverkets statistik säger att sedan 2010 har antalet anmälningar om arbetssjukdomar med sociala eller organisatoriska orsaker ökat med drygt 70 procent och är nu den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar för kvinnor. Akademiker har en högre andel arbetssjukdomar av sina arbetsskadeanmälningar, än andra grupper och en betydligt högre andel av de anmälda arbetssjukdomarna är av organisatorisk/social karaktär än för andra grupper.

Ytterligare en fråga som Saco saknar i strategin och som vi lyft under ett flertal år är behovet av en bred översyn av problemen och av olika lagstiftning/regelverk med anknytning till mobbning och trakasserier i arbetslivet. Den kommande föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö omfattar kränkande särbehandling men har ett begränsat perspektiv och en översyn är fortfarande nödvändig.

Nåväl, regeringen vill också införa ett dialogforum för arbetsmiljö för att upprätthålla trepartsarbetet. Tanken är att parterna, regeringen och Arbetsmiljöverket kan fortsätta samtalet om hur arbetsmiljöpolitiken kan utvecklas, vilka insatser som behövs och följa upp strategin, vilket Saco naturligtvis tycker är positivt. Det kanske är där vi får fortsätta ta ut riktningen.

Karin Fristedt | 2 februari, 2016 | Inga kommentarer
Karin_F_2012_149x100_blogg

Karin Fristedt

| karin.fristedt@saco.se

Karin Fristedt arbetar som utredare inom arbetsmiljö. Hon bloggar om viktiga förutsättningar för att må bra och kunna utvecklas i arbetslivet.

Prenumerera – Arbetsmarknad

Vill du prenumerera på alla inlägg i kategorin Arbetsmarknad? Ange din e-postadress i fältet nedan och få alla inlägg direkt i din inbox.

Kollektivavtal

Vi gillar kollektivavtal. De ger dig bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Lär dig mer om vad ett kollektivavtal är och hur det fungerar.

Framtidsutsikter

I Sacos rapport Framtidsutsikter presenteras prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut 2019.

LAS i förändring

Debatten om LAS har varit intensiv och ofta polariserad. Turordningsreglerna och principen "sist in – först ut" har blivit en symbolfråga. Ofta saknas en bredare syn som tar hänsyn till den helhet där turordningsreglerna endast är en del.
Skyddsombud - med rätt att göra skillnad är Sacofederationens första gemensamma skyddsombudsundersökning.

Hur mycket kan du om LAS?

Vad vet du om anställningstrygghet? Testa dina kunskaper om LAS här.

Välja yrke

Sacos årliga guide inför valet av eftergymnasial utbildning.
Läs Sacos rapporter om arbetsmarknad, entreprenörskap och arbetsmiljö.

Klicka här

för en snabb överblick av ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa